Новини Събития

България е избрана за член на Изпълнителния съвет на СОТ

   
България е избрана за член на Изпълнителния съвет на СОТ

България е избрана за член на Изпълнителния съвет(Executive Council) на Световната организация по туризъм с мандат 2023-2027г. Така страната ни заема едно от овакантените места за регион „Европа“ на Изпълнителниясъвет на СОТ. България беше избрана след оспорваногласуване – в началото тя бе сред 5-те държави с най-високрезултат, но с равен брой точки с Азербайджан - по 19. Стигна се до втори тур на изборите, на който страната ниполучи 24 гласа, срещу 14 за Азербейджан. 

Новите членове на Излълнителния съвет, получили подкрепа днес, са България, Чехия, Италия и Литва.

Изпълнителният съвет е оперативен управляващ орган, който следи за това СОТ да изпълнява своята работнапрограма и да се придържа към бюджета си. В ИС членуватобщо 35 държави (от тях 10 европейски), 34 от които се избират с мандат от четири години, докато Испания оставапостоянен представител.

България е членувала в Изпълнителния съвет на Организацията за периодите 1982-1985, 2004-2007, 2010-2013 и 2013-2017 г., а понастоящем беше и сред кандидатитеза членство в новия състав на Изпълнителния съвет за периода 2023-2027 г.

Страната ни в момента е заместник-председател на Регионална комисия „Европа“ на СОТ, с мандат, изтичащпрез 2023 г. 

Участието на България в международните структуридопринасят за имиджа на страната като туристическадестинация, която споделя визията на Организацията в насърчаването на конкурентни и устойчиви туристическиполитики, които определят туризма като двигател за икономически растеж, приобщаващо развитие и екологичнаустойчивост.