Анализи Новини

МОСВ: Няма данни за замърсяване на Черно море

   
МОСВ: Няма данни за замърсяване на Черно море

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява постоянно и пълно проследяване на възможни екологични щети в българската акватория на Черно море след разрушаването на стената на язовир "Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна. Това информираха от ведомството.

По обобщени данни от направените анализи, в които е включена актуалната прогноза за времето до 24-ти юни от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“, и от сателитни наблюдения, няма данни за наличие на замърсяване в българската акватория на Черно море.

Изпратените данни от Института за космически изследвания и технологии към БАН до Басейнова дирекция "Черноморски район“ (БДЧР) на района на Черно море около Одеса също не засичат подобно замърсяване.

БДЧР и Регионалната лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), на 20 юни осъществи седмичния мониторинг за качеството на крайбрежните морски води от три брегови пункта - Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Към извършвания до момента мониторинг са включени допълнителни показатели, за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море.

Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий, а в отговор на нововъзникналата ситуация са включени и допълнителни показатели (пестициди и др.). До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

Следи се състоянието не само на крайбрежните, но и на водните течения навътре в морето. Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

Честота на пробовземане е достатъчна, за да бъде направена обективна оценка за моментното състояние на морските води. Резултатите ще бъдат своевременно предоставени на компетентните органи, съобразно необходимото време за анализ на определените показатели в пунктовете.

МОСВ всекидневно обменя информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Ролята на МОСВ е да извършва мониторинг и да информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове. Актуална информация за резултатите от направените измервания ще се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.Анкета

Къде ще пътувате за Великден и майските празници?


Резултати