Новини Събития

МОСВ: Българското Черноморие е чисто

   
МОСВ: Българското Черноморие е чисто

Резултатите от изследване на пробите, взети в българската акватория на Черно море, са в съответствие със стандартите за качество на околната среда. Това съобщават от Басейнова дирекция Варна.

МОСВ осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ също не индикират замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.
Последните проби са взети на 19 юни, а резултатите са от 26 юни.

Преобладаващият в последните дни южен вятър потиска и насочва водите на реките Днепър, Днестър и Дунав – под и над делтата на река Дунав, в северно направление.

От своя страна водата на река Дунав също потиска и насочва водите на другите две реки в северно направление. По този начин се забавя достигането на Днепровските води до териториалните води на България.
Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.