Събития

Ръст на чуждите туристи у нас и на пътуванията на българите през май

   
Ръст на чуждите туристи у нас и на пътуванията на българите през май

5.9% повече пътувания в чужбина са реализирали българите през май 2023 г. (772.5 хил.), в сравнение със същия месец на 2022 г. Това сочат данните на Националния статистически институт.

НСИ

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към:

 • Турция - 212.4 хил.,
 • Гърция - 183.3 хил.,
 • Сърбия - 54.2 хил.,
 • Румъния - 54.2 хил.,
 • Германия - 44.7 хил.,
 • Италия - 28.4 хил.,
 • Австрия - 24.7 хил.,
 • Република Северна Македония - 22.7 хил.,
 • Испания - 21.4 хил.,
 • Франция - 21.1 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 37.1%, и със служебна цел - 19.0%.

През май 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 930.5 хил., или с 15.8% повече, в сравнение с май 2022 г. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (340.1 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

НСИ

От общия брой чужди граждани, посетили България, делът на гражданите от Европейския съюз е 51.2% и достига 476.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 39.0% и Гърция - 24.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 365.4 хил., или 39.3% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 163.0 хил., или 44.6% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от:

 • Румъния - 185.9 хил.,
 • Турция - 163.0 хил.,
 • Гърция - 114.5 хил.,
 • Украйна - 76.5 хил.,
 • Германия - 57.4 хил.,
 • Сърбия - 47.0 хил.,
 • Обединено кралство - 32.6 хил.,
 • Република Северна Македония - 29.9 хил.,
 • Полша - 25.1 хил.,
 • Израел - 12.4 хиляди.

През май 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 50.5%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 36.3%, и със служебна цел - 13.2%.