Новини Събития

Какви документи са необходими за пътуване с домашен любимец в чужбина?

   
Какви документи са необходими за пътуване с домашен любимец в чужбина?

Какви документи са необходими за пътуване с домашен любимец в чужбина? В сезона на отпуските и почивката идват и честите пътувания. Ако обаче решим да вземем домашния си любимец с нас на море в Гърция или на екскурзия в друга европейска държава, трябва да се съобразим със законовите изисквания за това.

Ето какви са изискванията, според официалния сайт на ЕС – Europa.eu.

Какво е необходимо?

С няколко изключения, вашият домашен любимец може да пътува с вас до друга държава от ЕС или от държава извън Съюза до държава в Съюза, ако има:

поставен микрочип или ясно четлива татуировка, ако е била поставена преди 3 юли 2011 г.
ваксинация против бяс
извършено третиране срещу тения Echinococcus multilocularis, когато вашата дестинация е място, свободно от тази тения (Финландия, Ирландия, Малта, Норвегия и Северна Ирландия)
валиден европейски паспорт за домашни любимци, когато пътува от държава от ЕС или Северна Ирландия до друга държава от ЕС или до Северна Ирландия, или ветеринарен здравен сертификат на ЕС, когато пътува от държава извън Съюза.

С какви документи трябва да разполагаме при пътуване с куче или котка?

Европейски паспорт за домашни любимци

Това е документ от основно значение за пътуванията между държави от ЕС.

Той съдържа описание и данни за вашия домашен любимец,

включително кода на неговия микрочип или татуировка, както и данни за ваксинацията срещу бяс и координати за връзка със собственика и ветеринарния лекар, издал паспорта.

Можете да получите европейски паспорт за вашето куче или котка от всеки ветеринарен лекар,

който разполага с разрешение от съответните органи

да издава паспорти за домашни любимци. Важи за цял живот, при условие че ваксинацията срещу бяс на вашето животно е актуална.

Ветеринарен здравен сертификат на ЕС

Това е документ, който съдържа конкретна информация за вашия домашен любимец (самоличност, здраве, ваксини против бяс).

Ако пътувате от страна или територия извън ЕС, вашият домашен любимец трябва да има ветеринарен здравен сертификат на ЕС,

издаден от официален ветеринар в държавата

на отпътуване не повече от 10 дни преди датата на пристигане на вашия домашен любимец в ЕС.

Сертификатът е валиден за пътуване между държавите от Съюза за срок от 4 месеца от тази дата или до изтичането на валидността на ваксинацията против бяс в зависимост

от това кое от двете изтича първо.

Трябва да попълните и прикрепите него и писмена декларация, в която се посочва, че неговото преместване е с нетърговска цел.