Новини Хотели

16% ръст на приходите от нощувки у нас през май

   
16% ръст на приходите от нощувки у нас през май

През май 2023 г. у нас са функционирали 2 491 туристически обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 101.5 хил. стаи и 223.6 хил. легла в тях.

Това сочат данните на Националния статистически институт.

В сравнение с май 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 5.0%, а броят на леглата в тях - със 7.9%.

Общият брой на нощувките е 1 247.7 хил., или с 1.2% по-малко, в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление - с 4.1%, се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През май 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.8% от общия брой нощувки на чужди и 40.9% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12.1% от нощувките на чужди и 28.6% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 9.1 и 30.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава със 7.2%, в сравнение със същия месец на 2022 г., достигайки 527.4 хиляди, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 16.6%, така и при българските - с 2.6%.

Нощувалите български граждани са 340.8 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 186.6 хил., със средно по 3.0 нощувки, като 76.4% от тях са пребивавали в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 19.2%, като намалява с 1.1 процентни пункта, в сравнение с май 2022 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 21.0%, следват тези с 3 звезди - 19.5%, и с 1 и 2 звезди - 15.3%.

Приходите от нощувки достигат 87.7 млн. лв., или с 16.0% повече, в сравнение с май 2022 г. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани - с 20.2%, така и от чужди граждани - с 11.9%.