Новини Събития

МОСВ ще прави ново обследване на пясъчните дюни по Черноморието

   
МОСВ ще прави ново обследване на пясъчните дюни по Черноморието

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и работна група от експерти фитоценолози и експерти по брегова геоморфология ще направят посещение на къмпинг „Каваци“ днес, което ще постави началото на ново обследване на пясъчните дюни, разположени извън морските плажове „Каваците – Север“ и „Каваците – Юг“ в землището на гр. Созопол, община Созопол, с цел определяне на вида и местоположението на дюните.

Действията по обследване на пясъчните дюни са предприети от МОСВ в рамките на процедура за изменение на приетата специализирана карта на пясъчни дюни, разположени извън морските плажове „Каваците – Север“ и „Каваците – Юг“. Процедурата е инициирана от областния управител на Област Бургас, който като компетентен орган е заявил изменение на специализираната карта и регистри.

Със заповед на министъра на околната среда и водите е сформирана работна група от експерти фитоценолози и експерти по брегова геоморфология, които да извършат определяне на вида и местоположението на дюните с цел изменение на одобрената специализирана карта от март 2023 г. За участие в работната група са поканени и представители на научни и академични институции с експертен и научен потенциал в сферата на бреговата геоморфология и фитоценологията.

При огледа на терен ще бъдат взети проби и ще бъде извършено заснемане на терена с дрон с оглед установяване на актуалното състояние. По предложение на работната група ще бъдат извършени предварителни проучвания, които да подпомогнат и оптимизират дейността на експертите при окончателното определянето на границите и вида на дюните, което ще се извърши в периода август – началото на септември.

МОСВ е в административна процедура по изменение на вече приета специализирана карта по реда на Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Към момента задачата на екипа от експерти е да бъде извършено ново обследване на терена и ново посочване на вида и местоположението на дюните. /БГНЕС