Новини Хотели

Туристите във Варна предпочитат хотели с 4 и 5 звезди

   
Туристите във Варна предпочитат хотели с 4 и 5 звезди

4 и 5-звездните хотели се оказват най-предпочитани за туристите във Варна и областта през месец май 2023 г. От всички нощувки реализирани през месеца хотелите с 4 и 5 звезди имат дял 86.1% сред чуждите туристи и 63.6% сред българските.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 7.2% от нощувките на чужди и 19.5% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.7 и 16.9%.

През май 2023 г. в област Варна са функционирали 216 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 17.6 хил. стаи и 40.9 хил. легла в тях, научи Moreto.net

В сравнение с май 2022 г. местата за настаняване се увеличават със 7.5%, а броят на леглата в тях - с 19.9%.

Общият брой на нощувките в областта е 193.6 хил., или със 7.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 53.6 хил. нощувки, а чуждите - 140.0 хиляди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 26.9% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 67.1 хиляди. От всички пренощували лица 57.9% са чужди граждани, като 85.6% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.6 нощувки.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 60.5% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.0
Общата заетост на леглата в областта е 17.0%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 19.2%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.5 процентни пункта, като намалението е най-голямо при местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 5.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна достигат 12.7 млн. лв., като 9.3 млн. лв. са от чужди граждани, а 3.4 млн. лв. - от български граждани