Събития

Несебър може би ще има стратегия за културното наследство

   
Несебър може би ще има стратегия за културното наследство

"Да не дърпаме дявола за опашката", заяви кметът на Несебър Николай Димитров, когато гражданин на града му зададе неудобен въпрос за къщите в Стария град, които не отговарят на визията на ЮНЕСКО, цитиран от "Дневник". "Да не дърпаме дявола за опашката", каза Димитров, когато чу и оценката на архитект Атанас Пинков (който преди години беше част от екипа на общината), че "градът започва да губи идентичност заради хората, които са си направили някакви неща по къщите".

Събитието, на което се чуват тези отговори, беше пряко свързано именно със Стария град и неговото бъдеще. В Несебър в края на юли се проведе обществено обсъждане на проекта за стратегия за културното наследство на общината до 2032 година. (пълният текст на стратегията тук, а пълният запис на общественото обсъждане е тук и в края на текста). В конкретните дейности, предвидени в стратегията многократно се говори за "премахване на незаконното строителство", но пък на кмета не му се говори точно по тази тема.

На обсъждането не се разбра ясно и защо точно сега общината решава, че трябва да изпълни законовото изискване да има такава стратегия (изискването е от 2009 г.). Едното възможно обяснение е, че общината иска да покаже на ЮНЕСКО, че полага усилия за опазване на културното наследство. През 2021 г. 44-ата сесия на Комитета за световно наследство призова "да се разработи стратегия за бъдещето на Несебър, основана на устойчивото, съвместимо и справедливо развитие на града" (точният текст е тук).

Работен вариант на стратегията е показан през януари на участниците в последната мисия на ЮНЕСКО в Стария град и е положително оценена от тях. Независимо от това препоръката им е ЮНЕСКО да постави Стария град в категорията "Обекти на световното наследство в риск" и има шанс това да стане на срещата на организацията през септември в Саудитска Арабия.
Стратетията е възложена през септември миналата година на група експерти и беше публикувана на интернет страницата на общината преди четири месеца (на 24 март). Тогава кметството даде срок от един месец (до 24 април) за изпращане на предложения и становища. На сайта на общината, нито на страницата й във "Фейсбук" липсва допълнителна информация за стратегията, която е от над 200 страници. Няколко граждански организации през април сами организираха обществено обсъждане на документа и се опитаха да привлекат вниманието на повече хора от града върху него. Те изпратиха и общо становище до общината.

В последните месеци документът беше представен пред редица други институции, включително и пред междуведомствената комисия за "Старинен град Несебър" (която подкрепи документа през юни), а от общината решиха да организират обществено обсъждане на проекта едва в края на юли. След като бъдат събрани идеи и допълнения от гражданите (срокът беше до 11 август) стратегията ще трябва да влезе за обсъждане в обществения съвет и комисиите към него.

Активностите по стратегията освен преди сесията на ЮНЕСКО са няколко месеца преди местните избори (все още не ясно дали кметът ще се кандидатира отново. Димитров управлява четвърти мандат, явяващ се като независим кандидат, на последните избори беше задържан в разследване за купуване на гласове и спечели изборите от ареста).

Какво съдържа стратегията?

Стратегията е създадена от "Център за културно наследство и архитектура" ООД с управител арх. Милена Крачанова, а освен нея в изготвянето на документа са участвали и Амелия Гешева, проф. Соня Милева, арх. Атанас Пинков, проф. Анелия Божкова, д-р Найден Прахов, доц. Николай Вуков, Татяна Цветанова.

Сред конкретните дейности, предвидени в стратегията са:

  • увеличаване на паркинг зоните на континенталната част с цел намаляване на автомобилния натиск върху полуострова, където се намира Старинен Несебър;
  • финансово стимулиране на собствениците на сгради недвижима културна ценност при извършване на дейности, насочени към опазване на културното наследство на Старинен Несебър;
  • разработване и въвеждане на ръководство с насоки за строителство и практически примери за правилната поддръжка и реставрация на къщите с историческа стойност;
  • редуциране на броя и площта на обектите за търговска дейност на открито;

Предвижда се и създаване на обществен съвет за опазване на културното наследство на територията на община Несебър с участието на всички заинтересовани страни (което също е законово изискване от 2009г.).

"Да не дърпаме дявола за опашката": Несебър може би ще има стратегия за културното наследство

 

Конкретно за културното наследство се предвиждат редица дейности, включително:

  • проекти за извършване на археологически (до)проучвания на обекти извън населени територии в рамките на общината;
  • консервация, реставрация на археологическите обекти и недвижими културни ценности на територията на общината;
  • продължаване на подводните археологически проучвания около Стария Несебър и в заливите при новия град и Равда, заливите южно от нос Емине, акваторията на нос Емине и на нос Акротирия;
  • изготвяне на проекти за средновековните църкви "Св.Богородица Елеуса", "Стара Митрополия", "Св. Димитър", "Св.Тодор";
  • реставриране на църквите "Христос Пантократор"; "Св.Св. Арх. Михаил и Гавраил", на крепостните стени в западната и в южната част на полуострова, на зоната на театъра на Несебър и на други важни обекти;
  • реставрирането на чешмата при Старата митрополия и вятърна мелница до църква "Елеуса";

Част от описаните дейности в стратегията са всъщност препоръките на мониторинговите мисии на ЮНЕСКО в Старинния град.

Как премина общественото обсъждане?

Обсъждането на проекта на стратегия продължи близо два часа, а основните критики на гражданите бяха свързани с липсата на достатъчно конкретика в документа и в липсата на усещане за диалог и разбиране на проблемите на местната общност.

Хората искаха да знаят и кога ще се премахне незаконното строителство, кога ще спре незаконната търговия и неправилното паркиране в Стария град, кога ще бъдат отворени за посетители всички културни обекти в Стария град и какви са плановете за археологически разкопки на местата, на които се знае, че може да се открият ценни артефакти.
 
Някои от въпросите останаха без отговор.
Това е стратегия от типа "Аз много искам през сезон 2023 да имам хубаво тяло".

Кръстьо Пеев, 

сдружение с нестопанска цел "Обществен съвет Несебър"

"За последните 12 години това е първото обществено обсъждане, организирано от общината. Нека в бъдеще не започваме отзад напред", призова Кръстьо Пеев от сдружение с нестопанска цел "Обществен съвет Несебър". "Това е стратегия от типа "Аз много искам през сезон 2023 да имам хубаво тяло", коментира Пеев. Той критикува общината заради това, че в екипа, изготвил стратегията, липсват специалисти като урбанист, антрополог, ландшафт архитект и предложи изготвянето на стратегията да бъде възложено наново, този път с обществена поръчка.

"Когато е нужно ще има обществени обсъждания", обеща Николай Димитров. И без обещанието на кмета, ако общинският съвет приеме стратегията, за да я изпълнява администрацията ще трябва "да организира обществени обсъждания по важни за наследството и местната общност теми, вкл. свързани с създаването и актуализацията на нормативна уредба, планове, проекти и програми и тяхното финансиране".

Конкретни предложения за действия не бяха подробно представени, а вместо това екипът, който го е изготвил, говори на гражданите за трите основните приоритета и деветте стратегическите цели в документа, които за местните звучат твърде общо. За пример - част от стратегическите цели са опазване на културното наследството на територията на общината, подобряване на качеството на живот на местната общност, установяване на добро управление.

Един от жителите на Стария град се оплака, че обителите на къщите-паметници на културата чувстват, че имат само задължения и ограничения, но не и подкрепа от институциите. Той изрази недоволството си и, че "в момента навсякъде в Стария град се шири една нерегламентирана търговия, с парцали на улиците", а отговорът на кмета беше: "Когато минат колегите, повечето неща се прибират и после се вадят".
Студентка по археология пък попита дали в стратегията има планове за допълнителни археологически разкопки и опазване на местата, на които се знае, че има важни артефакти от миналото, особено на землището на село Кошарица, където има открити монети от V век преди новата ера.

"Да не дърпаме дявола за опашката": Несебър може би ще има стратегия за културното наследство

 

По време на обсъждането имаше и въпроси защо все още не са реставрирани и отворени всички културни обекти в Стария Несебър, а кметът и директорът на музей "Старинен Несебър" Тодор Марваков обясниха, че за някои от тези обекти има изготвени проекти за реставрация и консервация, но все още няма пари за това. "Това ще отнеме няколко милиона лева и не е по силите дори на община Несебър, кандидатстваме по различни програми и се надявам в най-скоро време нещата да приключат", коментира Марваков.