Анализи Новини

Румънците и испанците са най-многобройните туристи във Велико Търново

   
Румънците и испанците са най-многобройните туристи във Велико Търново

6247 чуждестранни туристи са пренощували в местата за настаняване във Великотърновска област през юни т. г., предимно с категории 1 и 2 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния – 41,6%, следвани от тези от Испания – 6,4%, като данните на статистиката потвърждават това, което виждат великотърновци, особено през лятото. От години румънците спасяват сезона в историческата и духовна столица на България, идвайки за уикенда на разходка или на шопинг. След тези две държави следват гражданите на Израел – 5,1%, САЩ – 4,5%, Германия – 4,0%, Франция – 3,9%, и от Обединеното кралство – 3,1%.

20 223, или със 7,4% повече спрямо същия месец на предходната година са общо нощувките през юни в областта. От всички пренощували лица 69,1% са български граждани (13 976 души), като повечето от тях (79,5%) са пребивавали в хотели и къщи за гости с категория 1 и 2 звезди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 33 777, като увеличението е с 5,2% в сравнение със същия месец на предходната година. Повече в областта са нощувките от страна на чужденците, с 30,9%, докато българите предпочитат да минават транзит. Така тези от българска страна са намалели с 1,8% спрямо юни 2022 година.

През първия летен месец на годината в област Велико Търново са функционирали 133 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други. Броят на стаите в тях е 2230, а на леглата – 4720. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата, функционирали през периода, се увеличава със 7,3%, а леглата в тях – с 2,9%.

И докато местата за настаняване се увеличават, общата заетост на леглата в областта намалява и е с 13,4 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през юни 2023 г. е 36,8%.

Приходите от нощувки в област Велико Търново през юни 2023 г. са 1 736 700 лв., което е повишение с 14,9% в сравнение с юни 2022 г. Това се дължи най-вече на по-високите цени, следващи инфлацията. Най-голяма част (61,3%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.