Събития

България ще бъде почетен гост на 87-ия Международен солунски панаир

   
България ще бъде почетен гост на 87-ия Международен солунски панаир

България ще бъде почетен гост на 87-ия Международен солунски панаир, който ще се проведе  от 9 до 17 септември. България прие поканата на Гърция за участие. Международното изложение в Солун е изложбено събитие с институционален темперамент, неразривно обвързвано с историята на икономическото и културно развиване на страната. Секторите на българската икономика, които ще бъдат представени на 87-ия Международен панаир са енергетика и околна среда, туризъм, автомобилостроене, логистика, образование, публична инфраструктура и малки и средни предприятия. Българското участие ще бъде на ниво укрепване на сътрудничеството между двете страни, ще бъде организиран и гръцко-български бизнес форум.

От основаването си през 1926 г. до днес отразява ритъма и тенденциите не само на местното, но и на международното предприемачество.