Новини Хотели

Премиер Фонд АДСИЦ обявява търг за отдаване под наем на хотел Ахилея

   
Премиер Фонд АДСИЦ обявява търг за отдаване под наем на хотел Ахилея

„Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление: град Варна, ул. „Цар Асен“ № 5, обявява

ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на хотел “Ахилея”, който ще се проведе на 12.09.2023 г. от 10:00 ч. на адрес град Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 31

Описание на хотел „АХИЛЕЯ“:

Хотелът е разположен върху два поземлени имота със идентификатори 02508.7.355 и 02508.7.355 с обща площ 7397 кв. м. по скица и 7605 кв. м по нотариален акт.

Върху поземлените имоти са застроени 4 бр. вилни сгради с обща застроена площ 966 кв. м. по скица и 2210 кв. м разгърната застроена площ по нотариален акт и Столова-кухня с павилион – лятна дискотека с обща застроена площ 214 кв. м. по скица и 916 кв. м разгърната застроена площ по нотариален акт.

Вилна сграда № 1 обхваща сгради с идентификатор 02508.7.355.1; 02508.7.355.2; 02508.7.355.3 и 02508.7.355.4. В нея са разположени 18 бр. хотелски стаи, медицинска стая и склад.

Вилна сграда № 2 обхваща сграда с идентификатор 02508.7.355.5. В нея са разположени 14 бр. хотелски стаи, склад, клуб, локално парно котле и склад към котелно помещение.

Вилна сграда № 3 обхваща сгради с идентификатор 02508.7.356.1; 02508.7.356.2; и 02508.7.356.8. В нея са разположени 14 бр. хотелски стаи, стая на управителя, склад, стая за пазачи.

Вилна сграда № 4 обхваща сгради с идентификатор 02508.7.356.3; 02508.7.356.4; и 02508.7.356.5. В нея са разположени 15 бр. хотелски стаи, 2 бр. офиси, склад, мазе.

Столова-кухня с павилион – лятна дискотека обхваща сгради с идентификатор 02508.7.356.6; 02508.7.356.7. В нея са разположени столова, кухня, стая за домакин със съблекалня, склад, бар и миячно отделение и лятна дискотека с разгърната застроена площ от 16 кв. м.

Какво съдържа тръжната документация:

Подробно описание на съответния обект;
Какво точно се отдава под наем за съответния обект;
Декларация за оглед;
Примерен договор за наем.

Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден от 09:00 до 15:00ч. до деня, предхождащ процедурата.

За справки, допълнителна информация и съгласуване на оглед тел. 0886/090930 и e-mail: [email protected]

Допълнителна информация:

първоначалната годишна наемна цена - 80 000 лева без ДДС
срок на договора за наем – 3+2 години
стъпка на наддаване – 1000 лева