Анализи Новини

НСИ: 79.2% от българите са пътували в страната, 16.7% - в чужбина

   
НСИ: 79.2% от българите са пътували в страната, 16.7% - в чужбина

През второто тримесечие на 2023 г. 1 172.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания, това показват данните на НСИ. Преобладаващата част от тях - 79.2%, са пътували само в страната, 16.7% - само в чужбина, а 4.1% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 8.9%.

Най-много са пътували българските граждани на възраст 45 - 64 години - 476.3 хил., или 40.6% от всички пътували лица.

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (85.4%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 25 - 44 години