Новини Събития

Виртуална реалност пренася гостите на Музея на София в антична Сердика

   
Виртуална реалност пренася гостите на Музея на София в антична Сердика

Дигитална 3D графична реконструкция, в която посетителите може да извършват различни дейности във виртуална среда чрез използването на очила за виртуална реалност, е сред акцентите в обновения обект "Триъгълна кула на Сердика". Регионален исторически музей-София ще открие реновирания музей на 17 септември (на бул. "Княгиня Мария Луиза" 16), съобщават от РИМ-София, цитирани от БТА.

Дигиталната реконструкция на кулата се реализира на базата на резултатите от археологическите проучвания и използването на познания и аналогии за технологията и материалите, употребявани в крепостното строителство през периода ІІ-VІ в. За създаването на този продукт РИМ-София е в тясно сътрудничество с Лаборатория "Виртуална и разширена реалност", част от Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към София Тех Парк.

"Благодарение на съвместната работа на РИМ-София със сдружение за антични реконструкции "Мос Майорум Улпие Сердице" е създаден видеоматериал, представящ реконструирана екипировка на антично въоръжение и снаряжение от периода ІІ-VI в. За прожектирането на видеото е монтиран мултимедиен проектор и екран в пространството източно от останките на кулата", казват от РИМ-София.

Те отбелязват, че в пространството при кулата е предвидено да се монтира и мащабно табло с художествена графична реконструкция с перспектива на част от вътрешността на Сердика, даваща на посетителя по-ясна представа за динамичния живот в рамките на античния град.

Едновременно с реализирането на тези дейности, музеят ще обнови съдържанието на двете музейни витрини и пространството около тях, представящи темите за античното крепостно строителство и военното дело от периода II-VI в. Ще бъдат експонирани и научно-спомагателни материали за тактилно възприятие от хора с нарушено зрение - макет на кулата, реконструкция на каменния надпис за строителството на крепостната стена на Сердика и табла с разказвателни текстове с брайлова азбука, разказват още от музея.

Проектът "Обновяване и осъвременяване на обект "Триъгълна кула на Сердика" е финансиран по "Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти" 2022 г. на Национален фонд "Култура".

Снимка: РИМ - София/БТА

От РИМ-София разказват, че към разкритите и проучени обекти, свързани с крепостната стена на антична Сердика, спада и една триъгълна кула, която се намира в сутерена на сградата на бул. "Княгиня Мария Луиза" № 16. Кулата е изградена при последното голямо преустройство на укрепителната система на Сердика, във времето след средата на V в. Тогава до ранната крепостна стена е долепен външен тухлен пояс, а между съществуващите кръгли кули, са издигнати нови, триъгълни. Отбранителната кула се намира в непосредствена близост до Северната порта на града.

Кулата е с форма на почти равностранен триъгълник, а височината ѝ вероятно е достигала между 12 и 14 м. Изградена е изцяло от тухли върху цокъл от големи правоъгълни квадри и основи от речни камъни със спойка от хоросан. Тя е снабдена с две малки врати (потерни), които са използвани от защитниците за излази и изненадващи удари по врага. Оформените пространства във вътрешността на кулата са използвани като караулни помещения за гарнизона, охраняващ крепостта и като складови помещения за оръжие и снаряжение, обясняват от екипа на музея.

Триъгълната кула е регистрирана през 1949 г., като годините между 1951-1959 тя е проучена изцяло във връзка със строителството на съвременната сграда, намираща се и днес на това място. По проект археологическите останки е трябвало да бъдат част от бъдещата експозиция на Музея за история на София, който да бъде настанен в два от етажите на сградата.

"За съжаление този план е осуетен и в нея се настанява магазин "София". За почти три десетилетия римските градежи съжителстват с търговската зона и дават възможност на клиентите на магазина да се докоснат до миналото на античния град. През 1991 г. помещенията с останките на триъгълната кула са върнати на музея, а през 2016-2017 г. е реализиран проект за експониране и социализация на обекта", казват от Регионалния исторически музей - София.