Анализи

По варненските плажове с години се излива токсична безотговорност

   
По варненските плажове с години се излива токсична безотговорност

В продължение на поне пет години администрацията на варненския кмет Иван Портних не е реагирала на сигналите, подавани от районната екоинспекция за замърсяването на градските плажове с вода от мръсната канализация, хиляди санитарни кърпички и дори фекална маса. Това каза в отговор на въпроси, зададени от "Дневник" директорът й Ерджан Себайтин. Според него освен крайбрежните заведения в града, причина за непрекъснатото изливане на фекални води в морето е презастрояването на града и мръсната канализация, която не е преустроена, за да понесе претоварването.

В средата на юли т.г. в социалните мрежи бяха публикувани видеоклипове на които се виждаше как край Централния и Южния плаж във Варна морето изхвърля на брега хиляди санитарни (мокри) кърпички. Още тогава от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) съобщиха, че най-вероятно става дума за преливане на мръсната градска канализация в дъждовната. Реакция от общинската администрация, която е собственик на канализационната мрежа в града и има задължението да я контролира, не последва.

Мълчанието продължи и когато в края на юли ситуацията се повтори в още по-отвратителен вариант - освен нова вълна от мокри кърпички, вълните изхвърлиха на брега и труповете на стотици мъртви плъхове.

Къде е проблемът - първи версии

Обяснението за случилото се дойде едва седмица след празника на Варна - 15 август. На специално свикана пресконференция директорът на регионалната екоинспекция Ерджан Себайтин съобщи, че източник на замърсяването са били десетте заведения в свободната зона на варненското пристанище. "При даването на разрешение за изграждането им пристанищната администрация не е поискала съгласуване с Регионалната инспекция по околната среда и водите, каза Себайтин. Тя безотговорно си е затворила очите за заустването на фекалните им води в дъждовната канализация на порта". 

Според директора на екоинспекцията фактът, че има нерегламентирано заустване на мръсна канализация било установено по безспорен начин. Но това беше категорично отречено от бившия председател на Борда на директорите на "Пристанище Варна" и бивш депутат от ГЕРБ Димитър Атанасов.

"Нямам представа защо г-н Себайтин твърди това, каза той. Всяко от заведенията в свободната зона на пристанището има специално изградена връзка към битово-фекалната канализация. Това може да се проследи през шахтите до всяко едно от тях. Дъждовната канализация също може да бъде проследена, тъй като и тя е видима, покрита със специални бетонни решетки. Проблемът категорично е извън пристанището", твърди Атанасов. За потвърждение на казаното от него "Дневник" потърси с въпроси и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Там въпросите бяха приети любезно, но отговори не последваха до редакционното приключване на материала.

Справка с текстовете на наредбата за качеството на крайбрежните морски води от 2001 г. показва, че "в границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на водите и в пояса на санитарна охрана заустването на непречистени отпадъчни води се забранява.

Дори в случаите на заустване на пречистени битово - фекални води по време на курортния сезон "задължително се извършва и тяхното обеззаразяване", гласи наредбата. Тя регламентира, че даже отвеждането на дъждовни води в зоните за къпане по крайбрежието става само с разрешение на министрите на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството и здравеопазването. Във Варна в продължение на години явно не е било спазвано нито едно от тези изисквания.

Едни и същи сигнали за кърпички и фекална маса всяка година

"Всяка година Регионалната инспекция по околната среда и водите и Басейнова дирекция правят паралелни замервания за състоянието на морската вода в зоната за къпане в града, каза Ерджан Себайтин. Често обаче няма и нужда да се прави замерване, тъй като получаваме едни и същи сигнали - за наличието на големи количества мокри кърпички и дори фекални маси в морето край Централния и Южния плаж във Варна", каза още Себайтин.

По тази причина след поредните сигнали от средата и края на юли и след поредната липса на реакция от страна на местната администрация той решил да поиска лична среща с кмета на града Иван Портних. "Обясних му, че това е много сериозен казус, който трябва да се изследва, каза Себайтин. В хода на този разговор, зам.-кметът на града Христо Иванов, който е бил заместник директор и на ВиК преди години каза, че тези сигнали са от 2019 г., когато се е формирала атракционната зона в района на пристанището във Варна. След този разговор аз се надявам, че този проблем вече няма да го има".

Този разказ на директора на регионалната екоинспекция във Варна означава, че администрацията на Портних - в случая заместникът му Христо Иванов са били наясно още от 2019 г., че в зоната за къпане на варненските плажове се изливат фекални води, но няма информация да е е предприел нищо, за да го реши.

Кметът бил изненадан

Според Себайтин кметът на Варна Иван Портних бил изненадан, когато научил за петгодишния проблем и казал, че не знае нищо за него. "При получаването на сигнал и констатиране на замърсяване РИОСВ - Варна изпраща предписание до дирекция "Екология и опазване на околната среда" в общината да изследва източника му и да предприемат действия за спирането му, обясни Ерджан Себайтин. По всички тези сигнали обаче не е било направено абсолютно нищо. За това този път реших, че с протоколи явно няма да стане, трябва да познаваш някого. Или дори да не го познаваш, да направиш личен контакт с този, който взема решенията, за да може проблемът да бъде решен. А както стана ясно, той е бил много лесно решим и то само за седмица", каза Себайтин.

Друга справка, този път с текстовете на Закона за околната среда и водите показва, че "изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води" се контролира от кмета на общината. Затова още преди седмица "Дневник" изпрати до Пресцентъра на Портних 11 въпроса. Техните отговори трябваше да хвърлят светлина върху причините за бездействието на администрациятавъпреки получаваните предписания от екоинспекцията във Варна за обследване на източниците на замърсяване по плажовете. Трябваше да се разбере също, кои са чиновниците в кметската администрация, отговорни за липсата на подобна реакция.

Стойностите - "в границите на нормите"

Други въпроси бяха изпратени до Районната здравна инспекция във Варна. Получените отговори очертават паралелна реалност. Според тях "през сезона за къпане от морската вода на Черноморското крайбрежие на територията на Област Варна (23 зони за къпане) се вземат проби за микробиологичен анализ два пъти месечно, и от четири зони - "гр. Варна-Офицерски плаж, "гр. Варна-Централен плаж", "гр. Варна-Южен плаж" и "гр. Варна-плаж Аспарухово" - три пъти месечно (поради пoказани сравнително неблагоприятни резултати през годините)", гласят отговорите, подписани от директора на дирекция "Медицински дейности" в инспекцията д-р Петър Янев.

Според него стойностите на изследваните показатели за Централен и Южен плаж от 2019 г. до момента били в границите на нормите, съгласно изискванията на съответните наредби. Как е станало така, че при изхвърлени хиляди санитарни тоалетни кърпички и стотици мъртви плъхове в морето то все пак е останало чисто и годно за къпане, от изпратените отговори не се разбира.

Извън сезона

Проблемът с изхвърлянето на битово-фекални води в зоната за къпане в морето край Варна обаче, далеч не е сезонен. Част от градската дъждовна канализация се излива в непосредствена близост до Южния плаж в града и изходът й е видим за всички в стената на вълнолома. Вторият е т.нар. Шокъров канал, събиращ дъждовната вода от по-високата част на града.

"Канализацията в "Гръцка махала" във Варна (старата част на града, бел. ред.) също е от смесен тип с един преливник към дъждовния колектор, каза в разговора за "Дневник" Ерджан Себайтин. Презастрояването на квартала, без да се увеличава капацитета на битово - фекалната канализация е сериозен проблем не само за него, но и за целия град. Разрешава се строителството на нови блокове, но в същото време няма никаква промяна или подмяна на канализацията".

Според него още през 2008 - 2009 г. бившият кмет на града Кирил Йорданов е казал, че за разделянето на битово - фекалната канализация от дъждовната тогава са били необходими около 200 млн. лв. "В момента тази цена вероятно вече е достигнала 400 - 500 млн. лв., каза Себайтин. Тези проекти съществуват, но това са много пари и те трябва да бъдат осигурени от държавата.

Другият тежък проблем с чистотата на морските плажове във Варна е т.нар. Шокъров канал, изливащ се в морето на около пет километра северно от пристанището. Към него от години са констатирани нерегламентирани зауствания на фекалната канализация, както на отделни къщи, така и на цели жилищни блокове. По тази причина, пробите, взети от морето на мястото, където в него се влива каналът, редовно показват завишени нива на ешерихия коли.

Последният тежък инцидент със замърсяването на канала стана отново в разгара на туристическия сезон - в началото на август, когато градските плажове във Варна вече бяха препълнени с летовници. Дни наред в района, където каналът се влива в морето, се носеше тежка миризма. Проследяването на причините за нея показа, че при ремонт, извършван от компанията "Хидрострой", е била прекъсната мръсна канализация, която в следствие на това е прелял в дъждовната, а от там и в Шокъровия канал. 

Тогава, според директора на екоиспекцията във Варна показателите за замърсяване на морската вода с ешерихия коли са скочили рязко. Лабораторните анализи показали и високи нива на ортофосфати, фосфати и азот амониев - все ясни индикатори за битово - фекално замърсяване. Въпреки това достъпът до широкия плаж в зоната, в която се влива Шокъровият канал, не беше ограничен нито за ден. Вероятно защото местната администрация не е разбрала какво се е случило, кметът на града не е бил информиран, а пробите на Районната здравна инспекция са показали нива на еширихия коли в напълно допустими "според наредбите" нива, позволяващи къпане на воля в морските вълни.

Предстои да се разбере дали в кампанията за идващите местни избори желаещите да управляват града в следващите четири години ще поставят проблема и ще предложат краткосрочни и дългосрочни решения.

/dnevnik.bg