Новини Събития

Парламентът прие промените в Закона за туризма за рекламата в социалните мрежи

   
Парламентът прие промените в Закона за туризма за рекламата в социалните мрежи

Парламентът прие на второ гласуване промени в Закона за туризма, предложени от Министерския съвет. С тях се въвежда изключение от прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за поръчки за услуги на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки по регламента за електронните услуги за споделяне на видеоклипове, свързани с рекламата на туризма ни.

С измененията се предвижда за изпълнението на националната туристическа реклама министърът на туризма да не прилага разпоредбите на ЗОП в случаите, в които рекламата се изпълнява чрез директно възлагане към дружества от актуалния списък на определените много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги).

Тази правна възможност не може да се прилага за никакви други дейности по подготовката, управлението и отчитането на националната туристическа реклама.

С други промени в закона министърът на туризма се задължава да публикува ежемесечно на интернет страницата на ведомството справка с информация за изразходваните средства, както и за ефективността на рекламата, съгласно данните за ефективност, предоставени от платформите или търсачките. Справката се публикува и в отворен, машинно четим формат на портала на отворените данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, отбелязва БТА.