Новини Събития

Отново кемпери и каравани върху дюните на плаж край Шабла

   
Отново кемпери и каравани върху дюните на плаж край Шабла

Леки автомобили, кемпери и каравани, паркирани върху дюнни природни местообитания, са установени при обход, извършен на морски плаж "Крапец - Север" в съвместна операция на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна, Басейнова дирекция "Черноморски район" и служители от сектор "Престъпления против околната среда", отдел "Икономическа полиция" при Главна дирекция "Национална полиция", съобщават от РИОСВ - Варна, цитирани от БТА. Установените собственици на част от паркираните автомобили са запознати със статута на територията и с режимите ѝ на опазване и са предупредени за административно-наказателната отговорност, която носят съгласно Закона за биологичното разнообразие. В хода на проверката са обходени морски плаж "Космос" и морски плаж "Крапец - Север", които попадат в границите на Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна "Езеро Дуранкулак".

При обхода, извършен на морски плаж "Космос", село Дуранкулак, не са установени нарушители, къмпингуващи върху дюните до плажната ивица. Поставените преди месец информационни табели, указващи защитения характер на местообитанието, са в добро състояние и ненарушена цялост, се казва в съобщението. По предложение на служителите от сектор "Престъпления против околната среда" при Главна дирекция "Национална полиция" предстои да бъдат изработени и монтирани информационни табели и на морски плаж "Крапец - Север", указващи режимите на опазване на защитената зона и произтичащите от тях забрани, които включват и преминаване с моторни превозни средства върху дюнни местообитания.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и експерти направиха обиколката на дюнни природни местообитания и понтосарматски степи в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, Резервата "Калиакра" и резерват "Балтата" през август. Министърът на туризма Зарица Динкова също бе на работно посещение в община Шабла. По време на срещата бе обсъдено кметовете на общини в България да дадат своите предложения за проблеми, искания и виждания как да бъдат решени, така че да са в полза на съответната община.