Новини Събития

България и Виетнам ще си сътрудничат в туризма

   
България и Виетнам ще си сътрудничат в туризма

Министърът на туризма Зарица Динкова обсъди съсзаместник-министъра на културата, спорта и туризма наВиетнам Та Куанг Донг начините за насърчаване насътрудничеството между българския и виетнамскиятуристически бизнес. 

Министър Динкова каза, че Виетнам е традиционен и важенпартньор на България в Азия и стремежът е насочен къмпостигане на взаимноизгодно сътрудничество в редицаключови области, като туризъм, търговия, култура и наука.

България е устойчива целогодишна дестинация със световноизвестни зимни и морски курорти и сред най-добритеевропейски СПА, медицински и културни дестинации.

Вярвам, че подписването на новия План за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма наРепублика България и Министерството на културата, спортаи туризма на Виетнам за периода 2024-2026 г. е чудеснавъзможност, за да укрепим и доразвием нашето успешносътрудничество, отбеляза министър Динкова.

По време на срещата се дискутираха темите за обучение накадри, както и за предстоящо организиране на B2B туристически форум между представители на българския и виетнамския туристически бизнес.