Видео

Рекламата на България трябва да е таргетирана

   

Летният сезон е по-добър от миналата година, но е по-лош от 2019 г., т. е. преди ковид пандемията. Градският туризъм във Варна отчита отлични резултати, казва в интервю пред TravelNews Павлин Косев, председател на Варненската ресторантска и хотелиерска асоциация (ВРХА), и управител на хотел "Аква" във Варна. Интервюто е на Мирослав Иванов. Видеото на BlueMax Studio.