Анализи Новини

Световният съвет за туризъм: Потенциалът на шопинг туризма трябва да се използва

   
Световният съвет за туризъм: Потенциалът на шопинг туризма трябва да се използва

Световният съвет за пътувания и туризъм (WTTC) публикува доклад "Глобалният шопинг туризъм: тенденции и прозрения", предназначен да промени начина, по който мислим за шопинг туризма.  Докладът представлява съвместното изследване между WTTC и Изследователския център за хотелиерство и туризъм на Хонконгския политехнически университет.

През 2019 г. шопинг туризмът възлиза на 178 милиарда щатски долара, което е 6% от общия реализиран обем в сектора на пътуванията и туризма, но в някои дестинации делът му надхвърля 15%.Въпреки този значителен принос, които има за икономиките по целия свят, досега шопинг туризмът е бил недостатъчно проучен, което води до липса на необходими данни за стратегическо планиране.

Последният доклад на WTTC предлага информация за навиците за пазаруване на туристите, включително посещения на извънградски търговски дестинации, и подчертава нововъзникващите тенденции като устойчивия шопинг туризъм. Докладът хвърля светлина върху огромния неизползван потенциал, които шопинг туризма има както за дестинациите, така и за бизнеса.

Според доклада този сегмент е започнал да се възстановява от пандемията Covid-19 на повечето пазари през 2021 г., като Америка и Европа са начело.

Пазаруването вече не е просто дейност за свободното време; той оформя решенията за пътуване, повишава привлекателността на дестинацията, увеличава печалбите в чуждестранна валута и подкрепя местни марки и продукти.

Докладът подчертава нововъзникващите теми, включително "retailtainment" - сливането на шопинг туризма и развлеченията - за стимулиране на пазаруването и подобряване на изживяването на клиента. Джулия Симпсън, президент и главен изпълнителен директор на WTTC, каза: "Шопинг туризмът не е само закупуване на сувенири; това е движеща сила зад възстановяването на сектора на пътуванията и туризма, като допринася значително за приходите, създаването на работни места и цялостния икономически растеж.

"Този доклад подчертава неизползвания потенциал на шопинг туризма и необходимостта заинтересованите страни в сектора на пътуванията и туризма да се адаптират към променящите се предпочитания на туристите. Пътуващите търсят автентични марки, които улавят културата и уникалността на тяхната дестинация, но и луксозни марки в луксозна обстановка."

Докладът предоставя ценна информация за моделите на харчене и предпочитанията на днешните пазаруващи туристи. Той подчертава сливането на екскурзионния туризъм с пазаруването, отговаряйки на изискванията на шопинг туристите.

Докато магазините на централните улици остават популярни дестинации за пазаруване, пазаруването извън града също увеличава популярността си сред туристите, като около една трета от анкетираните съобщават за посещения на такива дестинации. Освен това, онлайн пазаруването допълва, а не замества традиционните изживявания при пазаруване.