Новини Събития

При разкопки край Лом откриха кръст от времето на цар Симеон Велики

   
При разкопки край Лом откриха кръст от времето на цар Симеон Велики

Кръст енколпион излезе наяве при археологически проучвания на античната крепост Алмус в крайдунавския град Лом. Бронзовото разпятие е на около 1100 години и е било изработено при управлението на цар Симеон Велики (893 -927 г.).Така го датира ръководителят на разкопките главен асистент д-р Владислав Живков от Националния археологически институт с музей към БАН.

Този вид реликви възникват през късната античност - около V век след Христа. Те са били кухи в средата, където са поставяни частици от мощи на светци, които като талисман допълнително са пазили собственика им. Били са особено ценни и поради това са били достъпни само за висши духовници и светски аристократи.

Пожар

Намереният енколпион в крепостта Алмус е в пласт, обхванат от някогашен пожар. Той ще бъде реставриран в лаборатория и едва тогава ще стане ясно дали още пази във вътрешността си парченца от мощи на светец. Ако бъдат открити такива, те ще бъдат предадени на някой православен храм в Лом. Сходни кръстове са открити край близкото до Лом село Якимово, както и в тогавашната столица на първата българска държава Велики Преслав. Старата столица е и вероятното мястото, където са изработени двата кръста от Лом и Якимово, предполагат учените.

Пристанище

Археолози доказаха, че през първи век в района на днешния Лом е кипял икономически живот. Според исторически източници укреплението датира от началото на II век. Възникнало е на брега на Дунав покрай речно пристанище, обслужващо военния флот и търговските кораби на Римската империя.

Античното кале някога е представлявало римски кастел с обща дължина на крепостната стена от около 200 метра и се разпростирало на площ от около 40 декара. Самото укрепление представлява квадрат с четири кръгли ъглови кули. Крепостната стена е изградена от речни камъни, споени с бял варов разтвор. Разкрити са водоснабдителни съоръжения. Има два водопровода - глинен и оловен.

Нашествия

От досегашните проучвания на кастела, започнали през 80-те години на миналия век, е известно, че античната крепост като много други римски градове в Мизия е загинала през втората половина на VI век най-вероятно при нашествията на аварите. По време на първата българска държава селището Алмус е отново заселено, а разкритото сега кале и помещения зад стените са били сърцето на това селище. През Възраждането на това място е била турската махала на Лом.