Анализи Новини

26.8% ръст на пътуванията на българи в чужбина през септември

   
26.8% ръст на пътуванията на българи в чужбина през септември

26.8% ръст на пътуванията на българи в чужбина през септември регистрира Националният статистически институт.

За този период са осъществени 816.5 хил. пътувания на българи извън страната, което представлява 26.8% ръст спрямо септември 2022 г. Повишението е по всички наблюдавани цели. Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 243.9 хил., Турция - 208.9 хил., Сърбия - 61.0 хил., Румъния - 57.4 хил., Германия - 51.0 хил., Италия - 23.1 хил., Австрия - 19.7 хил., Република Северна Македония - 19.5 хил., Обединено кралство - 19.0 хил., Испания - 12.3 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.7%, и със служебна цел - 15.8%.

Посещенията на чужденци у нас

През септември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 206.0 хил., или с 8.4% повече, в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано e увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 20.6% и други - с 4.5%, докато тези със служебна цел намаляват със 17.0%. Транзитните преминавания през страната са 33.9% (408.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.8% от общия брой чужди граждани и достига 576.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 30.6%, Германия - 17.7%, и Гърция - 14.3%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“* са 492.9 хил., или 40.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 206.5 хил., или 41.9% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 206.5 хил., Румъния - 176.5 хил., Украйна - 125.4 хил., Германия - 102.2 хил., Гърция - 82.4 хил., Полша - 65.0 хил., Сърбия - 60.1 хил., Обединено Кралство - 48.1 хил., Република Северна Македония - 35.3 хил., Израел - 21.3 хиляди (фиг. 5).

Преобладава делът на посещенията с други цели - 45.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 45.0%, и със служебна цел - 9.3%.

* Включва страните в Европа извън Европейския съюз.