Новини Събития

Евроинс е най-силно представящият се български застраховател в Югоизточна Европа в класацията SEE TOP 100

   
Евроинс е най-силно представящият се български застраховател в Югоизточна Европа в класацията SEE TOP 100

Евроинс България се изкачва с 4 позиции в ранглистата за 2022 г. и вече заема
11-то място, което е най-силното представяне на български застраховател в
подреждането. През миналата година компанията реализира близо 232 млн. евро
брутен премиен приход - ръст от почти 32% спрямо 2021 г. Резултатът се
дължеше на разрастването на бизнеса на външни пазари и на по-големия обем
продажби на немоторни застраховки.

“Постигнатото от нас е плод на години постоянна работа в услуга на
клиентите ни, за чието доверие благодарим. В основата на нашето
постижение стои стабилното управление на портфейла и добрите актюерски
разчети, които ни позволяват да реагираме адекватно на пазарните промени,
без да правим компромис с изплащаните обезщетения. Ще продължим да
работим в името на нашите клиенти. Най- новото, което предстои до дни, е
пускането на нов корпоративен сайт, където ще могат да се сключват
застраховки изцяло онлайн. Клиентите ни ще имат възможност да управляват
сами своят застрахователен портфейл” коментира Йоанна Цонева,
изпълнителен директор на Евроинс България.

Евроинс България е сред водещите застрахователи в България по размер на
премийния приход. В началото на октомври компанията увеличи капитала си с 15
млн. лв. (7.7 млн. евро). Средствата ще бъдат използвани за финансиране на
развитието на компанията на чуждестранните пазари. Освен в България, Евроинс
през своя клон в Гърция (FoE), както и в Полша, Испания, Нидерландия, Германия
и Италия (FOS). Отскоро Евроинс България развива дейност и на румънския
пазар, където предлага немоторни застрахователни услуги.

Наред с основната си дейност Евроинс България допринася значително за
развитие на обществото и средата за живот на всички пазари, на които присъства,
подкрепяйки редица проекти и каузи в областта на спорта, културата, изкуството и
благотворителността.

ЗД Евроинс АД (Eвроинс България)

Застрахователното дружество Евроинс АД е сред водещите компании в сектора в България
по данни на Комисията за финансов надзор. Компанията развива дейност в Гърция (чрез клон),
Полша, Нидерландия, Испания, Италия и Германия, като предлага пълна гама от
застрахователни продукти и е лидер в туристическите полици на българския пазар. Евроинс
България е част от Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни
групи в Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ). ЕИГ е собственост на Еврохолд България,
водеща енергийна и финансова група в ЦЮИЕ. Миноритарен акционер с около 10% от капитала
на ЕИГ е Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
www.euroins.bg

Eврохолд България АД

Еврохолд България АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на
Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в
София и Варшава. Еврохолд е собственик на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от
големите застрахователни групи в региона. ЕИГ предоставя пълен спектър от
застрахователни услуги, оперира в 10 държави, обслужва над 2 млн. клиенти и има повече от
2000 служители. Еврохолд е собственик и на Електрохолд, водеща енергийна група в България,
притежаваща най-големия дистрибутор, доставчик и търговец на електроенергия в
страната. Електрохолд има над 3000 служители и обслужва близо 3 млн. потребители.