Новини Събития

Зарица Динкова: България изостава в развитието дигиталните умения в туризма

   
Зарица Динкова: България изостава в развитието дигиталните умения в туризма

„Работим  за устойчиво развитие на туризма в България, като поставяме специален акцент върху публично-частните партньорства и работата с местните власти“. Това заяви министър Зарица Динкова при откриването на Неформалната среща на министрите на туризма на ЕС, която се провежда днес в испанския островен град Палма де Майорка.

„Създадохме целенасочена програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България, която има за цел да привлече повече внимание към тези региони“.

Според нея от изключително значение е България да има готовност да посрещне предизвикателството с увеличеното търсене в световен мащаб на по-устойчиви и екологични туристически продукти. 

Зарица Динкова напомни, че туристите търсят автентични изживявания и Европейският съюз трябва да стимулира нови бизнес модели, които ги предоставят. По този начин местните общности ще бъдат подпомогнати, а икономиката ще се развива с по-бързи темпове. Тя допълни, че много важно е да се обучат квалифицирани кадри в туризма, както и развитието на новите технологии.

„За съжаление България изостава по отношение на развитието дигиталните умения сред заетите в сектора“.

Неформалната среща на министрите на туризма в Палма де Майорка приключи с приемане на Декларацията „Път към социална устойчивост на туризма в ЕС“, която беше подкрепена от страната ни.

Целта на Декларацията от Палма е да постави туризма в центъра на дневния ред на ЕС и да поиска конкретен бюджет за ключови дейности за двадесет и седемте страни членки.