Новини Събития

Поли Карастоянова стана член на УС на БСК

   
Поли Карастоянова стана член на УС на БСК

На проведеното вчера Отчетно-изборно Общо събрание на Българската Стопанска Камара Изпълнителниятдиректор на Националния Борд по Туризъм д-р Полина Карастоянова беше избрана за член на Управителния съвет на организацията.

В личен план това е поредното признание за високия професионализъм и безспорните качества на д-р Карастоянова, в потвърждение на найната висока ерудиция и експертност в областта на туризма, политически опит и принос за развитието на междуинституционалните отношения.

Българската Стопанска Камара е представителнаработодателска организация с 40 годишна история, която защитава интересите на бизнеса и е водещ партньор на държавата при определянето на икономическата политика.

Националният Борд по Туризъм е най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм и представлява обединеният интерес на основни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. 

Националният Борд по Туризъм е конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответна законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

Националният Борд по Туризъм е асоцииран член на UNWTO, Световната организация по туризъм към ООН.