Анализи Новини

Бизнес пътуванията са били в трудна ситуация през 2022 г.

   
Бизнес пътуванията са били в трудна ситуация през 2022 г.

През 2022 г. жителите на ЕС са осъществили 1,08 млрд. туристически пътувания с поне една нощувка, което е увеличение с 23 процента (202 милиона пътувания) в сравнение с белязаната от пандемията от КОВИД-19 2021 г., като същото процентно увеличение е регистрирано и между 2020 и 2021 г. Това сочат оценки на Евростат, публикувани на сайта на статистическото ведомство.   

От общия брой пътувания през 2022 г. по-голямата част (976 милиона или 91 процента от общия брой) са били осъществени по лични причини, а останалите 100 милиона са били професионални пътувания. И двата сектора отбелязват ръст спрямо предходната година: с 43 процента при бизнес пътуванията (+30 милиона) и с 21 процента при пътуванията по лични причини (+171 милиона). В сравнение с 2019 г. обаче, годината преди пандемията КОВИД-19, възстановяването е по-бързо при личните пътувания (-4 процента спрямо предпандемичното равнище), отколкото при бизнес пътуванията (-20 процента). 

В сравнение с 2013 г. пътуванията по лични причини са се увеличили с 6 процента (+55 милиона), докато пътуванията по професионални причини са намалели с 15 процента (-18 милиона). 

Жителите на ЕС са похарчили средно по 87 евро на вечер за нощувки 

От гледна точка на разходите, жителите на ЕС са похарчили средно по 87 евро на вечер с поне една нощувка през 2022 г., което представлява увеличение с 30 процента в сравнение с 2021 г., когато са харчили средно по 67 евро. Стойността за 2022 г.  освен това е 4 процента по-висока от тази през 2019 г. (средно 84 евро на нощувка), и с 31 процента, отколкото през 2013 година. (66 евро).  

През 2022 г. за една нощувка най-много са похарчили туристите от Люксембург (175 евро), следвани от австрийските туристи (154 евро) и естонските туристи (128 евро), докато по-малко от 50 евро на нощувка са похарчили жителите на Полша (44 евро), Гърция (45 евро) и Чехия (46 евро).