Заведения

Правителството иска да обложи бакшишите

   
Правителството иска да обложи бакшишите

Получените бакшиши да се облагат с данък и осигуровки, предлага правителството. Текстовете са се появили в проектозакона за данъка върху доходите на физическите лица, като пакетът от данъчни закони вече е в парламента и ще започне да се обсъжда още тази седмица в ресорна комисия.

Заведенията, категоризирани с повече от една звезда, ще са длъжни да имат ПОС терминали за плащане с карта, както и да изплащат заплатите на служителите си само по банков път. В замяна на тези мерки правителството запазва по-ниската ДДС ставка за секора в размер на 9% до края на 2024 г.

Мерките, особено облагането на бакшишите, едва ли ще донесат повече приходи в бюджета. Въпросът е, че за бюджета и всички данъчни закони са нужни гласовете на ГЕРБ, а Бойко Борисов и негласният партньор в коалицията ДПС твърдо застават зад ресторантьорската гилдия и преференциалното им ДДС.

Конкретните текстове

Предложената редакция на ЗДДФЛ звучи така: "Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, включително всички предварително неопределени допълнителни парични плащания". Пояснява се, че "предварително неопределени допълнителни парични плащания" са плащания за добро обслужване, които не са предварително определени, получени при и по повод изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, включително когато не са платени пряко от работодателя".

Накратко работодателят ще трябва да декларира и обложи бакшишите, които са получили служителите му. Или грубо казано, на всеки 10 лв. около 4 лв. ще са за държавата. Сега този вид възнаграждение е освободено от данък. Не е ясно обаче кой би направил това доброволно, освен ако плащането не е с карта.

В мотивите към проекта се посочва, че причините, които налагат приемането на предложената мярка, са "свързани с необходимостта от легализиране на доходите и установяване на коректни наличности в касите на търговците".

Ресторантите и заведенията ще са длъжни и да поставят на видно място информация, че приемат плащане с карта. При неспазване на изискването за наличие на ПОС терминал са предвидени глоби - от 100 до 500 лв. за физически лица и от 500 до 2 хил. лв. за фирми и еднолични търговци.

Остава спорната идея за гражданските договори

Спорната идея НАП да може да може да приравнява доходи от граждански договори на трудови обаче засега остава. От мотивите към проекта на ЗДДФЛ всъщност става ясно защо Министерството на финансите настоява за текстовете. В тях се посочва, че "Съдебната практика не допуска органите по приходите да квалифицират един договор като трудов, дори да са налице всички характеристики за това, което води до отмяна на актове. Във връзка с направеното предложение е необходима промяна и в Кодекса за социално осигуряване."

Има обаче промяна в първоначалната идея за облагане на събирачите на гъби и билки. Предлага се алтернативен данък от 30 лв. за всеки месец, през който се извършва дейността.