Новини Събития

Археолози проучват неизследван досега участък в Магурата

   
Археолози проучват неизследван досега участък в Магурата

Подновиха археологическите проучвания в пещера "Магурата" край село Рабиша. Спорадични проучвания са правени през 1961, 1971, 1975, 1994, 2011 и 2012 г. Сега се копае в северната част на галерия "Подмола", каза за БТА ръководителят на отдел "Археология" в Регионалния исторически музей - Видин (РИМ) д-р Ваня Ставрева.

В екипа, който работи тази година, са включени четирима специалисти - Ивайло Крумов от Историческия музей в Белоградчик и трима археолози от РИМ - Видин, уточни д-р Ставрева.

"Правим сондаж върху малка площ. Целта е този сезон да поставим началото на систематични ежегодни археологически проучвания. Искаме да съберем нов емпиричен материал за прецизиране на хронологията на обитаването на пещерата. В момента работим в най-горния културен пласт от холоцена. Разкрили сме запазени археологически структури от ранната бронзова епоха, имаме керамични, костени и кремъчни находки. Голямата ни цел е да направим опит за възстановка на палеосредата и взаимодействието между нея и човешката популация, но за това са необходими дългосрочни проучвания", обясни д-р Ставрева.

Разкопките се извършват в участък, който не е проучван досега. Взети са проби за радиовъглеродно датиране, което ще бъде направено в чужбина. Събрани са материали за палеоботаническо и палеозооложко изследване. По-интересните находки ще бъдат експонирани в Историческия музей в Белоградчик, допълни археологът.