Новини Хотели

Приходите от нощувки с близо 13% ръст през ноември 2023 г.

   
Приходите от нощувки с близо 13% ръст през ноември 2023 г.

През ноември 2023 г. в страната са функционирали 2 066 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.6 хил. стаи и 123.1 хил. легла в тях, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение със същия месец на предходната година, местата за настаняване намаляват с 0.3%, а броят на леглата в тях се увеличава с 4.1%.

Общият брой на нощувките е 855.2 хил., като той запазва приблизително нивото си от ноември 2022 г. (855.0 хил.). Българските граждани са реализирали 636.2 хил. нощувки, а чуждите - 219.0 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 70.2% от общия брой нощувки на чужди и 43.1% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 18.8% от нощувките на чужди и 28.6% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 11.0 и 28.3%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 5.5%, в сравнение със същия месец на 2022 г., достигайки 424.7 хил., като е отчетено увеличение както при българските граждани със 7.1%, така и при чуждите - с 0.8%.

Нощувалите български граждани са 322.8 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 101.9 хил. със средно по 2.1 нощувки, като 73.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата е 23.8%, като намалява с 0.6 процентни пункта, в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 30.1%, следват тези с 3 звезди - 24.3%, и с 1 и 2 звезди - 16.2%. Приходите от нощувки се увеличават с 12.8% спрямо същият месец на предходната година и достигат 69.1 млн. лв., като 46.3 млн. лв. са от български граждани, а 22.8 млн. лв. - от чужди граждани.