Новини Хотели

Спад в нощувките в Пловдив за една година през ноември 2023

   
Спад в нощувките в Пловдив за една година през ноември 2023

226 места за настаняване са функционирали през месец ноември 2023 година. Броят им остава почти непроменен спрямо същия месец период спрямо 2022 година, като тогава отворените места са били 227 – с едно повече. Броят на леглата в хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване в Пловдивско е бил 11 713 хиляди. Toва означава, че особена промяна в броя на местата за настаняване, както и на реализираните нощувки няма, сочат данните на Националния статистически институт. 

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване в Пловдив възлиза на 95 452 хиляди, което е по-малко от изминалата 2022 година в същия период. Тогава нощувките са били 98 900 хиляди. 20 291 от нощувките са били реализирани от чужди граждани. Приходите от нощувки за месец ноември са общо 6 624, а от чужди граждани 1517. В страната в този период са функционирали 2 066 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.6 хил. стаи и 123.1 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване намаляват с 0.3%, а броят на леглата в тях се увеличава с 4.1%.

Общият брой на нощувките е 855.2 хил., като той запазва приблизително нивото си от ноември 2022 г. (855.0 хил.). Българските граждани са реализирали 636.2 хил. нощувки, а чуждите - 219.0 хиляди. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 70.2% от общия брой нощувки на чужди и 43.1% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 18.8% от нощувките на чужди и 28.6% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 11.0 и 28.3%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 5.5% в сравнение със същия месец на 2022 година и достига 424.7 хил., като е отчетено увеличение както при българските граждани със 7.1%, така и при чуждите - с 0.8%. Нощувалите български граждани са 322.8 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 101.9 хил. със средно по 2.1 нощувки, като 73.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.