Анализи Новини

Евростат: България е сред страните със значителен ръст на туристите

   
Евростат: България е сред страните със значителен ръст на туристите

Туристическата индустрия в Европейския съюз се възстановява стабилно от негативните ефекти от пандемията от коронавирус. Това е оценката на Евростат, която се базира на данните от ново проучване.

Общият брой нощувки, реализирани в туристически места за настаняване в страните от Европейския съюз през 2023 г., е достигнал 2,92 милиарда, сочат предварителните данни на европейската статистическа агенция.

Броят на туристическите нощувки е с 1,6 на сто над нивото, регистрирано през предпандемичната 2019 г. (2,87 милиарда) и е рекорден за ЕС, посочва Евростат.

През миналата година в страните от Евросъюза са осъществени със 171 милиона повече нощувки в туристически обекти (+6,3 на сто) в сравнение с 2022 г. Това се дължи предимно на увеличението на нощувките, реализирани от чуждестранни туристи (със 146 милиона повече). На туристите от ЕС, които са почивали в своята страна, се падат 25 милиона повече нощувки.

Нощувки, реализирани от местни и чуждестранни туристи в страните от ЕС

През 2023 г. броят на нощувките в туристически обекти се е увеличил спрямо този през 2022 г. в почти всички страни от Европейския съюз. Този ръст е бил най-съществен (над 20 на сто) в Малта и Кипър. Следват България, Словакия, Латвия, Австрия, Чехия, Португалия, Румъния и Гърция, в които броят на туристическите нощувки е бил с над 10 на сто по-голям от реализираните през 2022 г.

Само в Люксембург е отчетено малко намаление на този показател (-0,1 на сто).

В абсолютни цифри нощувките в туристически обекти са се увеличили най-много в Германия (+32,8 милиона) и Испания (+32,3 милиона).

В България през август миналата година са реализирани общо 3 985 259 туристически нощувки, като броят им намалява през септември (1 687 243) и през октомври (351 438), по данни на Евростат.

Данните за 2023 г. също така сочат, че международният туризъм се е възстановил значително и почти е достигнал нивата от 2019 г. През миналата година чуждестранните туристи в страните от ЕС са реализирали 2,87 милиарда нощувки, с 0,4 на сто по-малко в сравнение с предпандемичната 2019 г.