Новини Събития

Зарица Динкова: Започваме да рекламираме България, имаме кредитна линия от Гугъл за 2,5 млн. евро

   
Зарица Динкова: Започваме да рекламираме България, имаме кредитна линия от Гугъл за 2,5 млн. евро

Имаме кредитна линия от "Гугъл" (Google) в размер на 2,5 млн. евро и тези дни започваме рекламата на България като туристическа дестинация в платформата. Това обяви министърът на туризма Зарица Динкова по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия.

По думите й според министерството трябва да има балансиран подход при рекламирането на страната ни, за да се следва целта България да се наложи като дестинация за четири сезона. Моята визия е, че трябва изключително ефективно да използваме новите модерни средства за маркетинг и реклама - дигиталните платформи, допълни Динкова и изрази благодарност към Народното събрания за приетите ресорни промени в Закона за обществените поръчки във връзка с възможността за реклама в платформите.

По време на изслушването на министър Динкова в комисията в края на ноември миналата година, началникът на кабинета на министъра Марияна Кордова, съобщи, че напредват разговорите с две платформи във връзка с рекламата на туризма на България. Започването на работа с тях обаче е свързано с откриване на разплащателна сметка, което е свързано с процедура, която се изисква от платформите, която по думите на Кордова не е лека. За момента министър Динкова е провела необходимите разговори за започване на работата, а на техническо ниво екипът на ведомството работи по разкриването на тези сметки, каза тогава Кордова.

Министър Динкова в отговор на депутатски въпрос по време на днешното заседание на комисията каза, че се планира за следващата година във визуалните рекламни материали за България да бъдат показани кинематографичните места на страната ни. 

По отношение на Програмата за маркетинг и реклама на Черноморските региони министърът посочи, че амбицията на ведомството е тя да "проникне" към вътрешността на страната и да се работи за приобщаването, включително на по-изостаналите региони на страната, в частност на Северозападния.

В отговор на друг депутатски въпрос за изграждането на вятърни електроцентрали в непосредствена близост до морските ни курорти, министър Динкова посочи, че министерството ще направи всичко възможно в компетенциите си, за да защити баланса между опазването на природата, поминъка на населението и европейската ресорна стратегия за тези мощности.

Парламентарната Комисия по туризъм прие на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, внесен от Медиха Мехмед-Хамза и група народни представители на 29 ноември 2023 г. С проектозакона се предлага въвеждането на изисквания за осигуряване на достъпен морски плаж за хората с увреждания. Това че по някои от плажовете ни има изградени дървени пътеки, не значи осигурен достъп, каза Медиха Мехмед-Хамза (ПГ ГЕРБ-СДС). Тя цитира данни от ноември 2023 г., според които в страна има близо 31 000 възрастни с увреждания (ползващи чужда помощ) и 13 000 деца с увреждания (ползващи чужда помощ). Това са нашите съграждани, които нямат възможност да се възползват от националното ни богатство, заяви депутатът.

С проектозакона се предлага въвеждането на изисквания за осигуряване на достъпен морски плаж за хората с увреждания, съобразени с релефните особености на морския плаж и техническите характеристики на съоръженията за достъп, съгласно действащите подзаконови нормативни актове. Предлага се също и наказанията за концесионери, които в нарушение на сключения концесионен договор, не изпълняват изискванията за осигуряване на достъпен морски плаж за хората с увреждания. С проектозакона се въвежда определение за това какво са достъпни морски плажове за хората с увреждания - плажове с изградени съоръжения за свободно придвижване от входа на плажа до и в морето, до съблекални, тоалетни, душове, чадъри и шезлонги.

С преходните и заключителни разпоредби на проектозакона се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството в тримесечен срок от влизането на закона в сила да направи необходимите изменения и допълнения на Наредбата от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, с които да установи изисквания, включително технически изисквания към съоръженията за достъпен морски плаж, предаде БТА. В тримесечен срок от влизането в сила на промените в наредбата страните по концесионните договори за плажове трябва да подпишат анекси с включени изисквания към концесионерите за осигуряване на достъпен морски плаж за хората с увреждания, се предлага още в проектозакона.