Хотели

Министърът на туризма обсъди актуални проблеми с хотелиерите

   
Министърът на туризма обсъди актуални проблеми с хотелиерите

Министър Зарица Динкова и представители на хотелиерския бранш, обсъдиха актуалните проблеми, пред които е изправен секторът у нас. Министър Динкова увери представителите на бранша, че ще се търсят решения на поставените приоритетни въпроси, но за да бъде ефективен този процес е необходима съвместна работа и ефективна комуникация между държава и бизнес.

Обсъден беше контрола върху апартаментите и стаите за гости отдавани за краткосрочен наем, както и промените, които се очаква да настъпят с въвеждането на изискванията на новите регулации на европейско ниво. Този тип настаняване е предпочитан от голяма част от туристите,  но липсата на точни данни за сектора затруднява институциите при определянето на политиките, необходими за регулирането му.

През последните години, за да се справят, много държави въведоха регулации за краткосрочните наеми на национално, регионално или местно равнище. Това беше и причината да се пристъпи към хармонизиране на Европейско ниво с проекта на Регламент  на Европейския парламент и на Съвета относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724.

В България, със Закона за туризма от 2020 г., са включени нормативни разпоредби относно регистрацията на стаи за гости и апартаменти за гости, които попадат в т.н. краткосрочни наеми. Апартаментите и стаите за гости се регистрират на местно ниво от кмета на общината по местонахождение на обекта и трябва да бъдат вписани със съответния регистрационен номер  в Националния туристически регистър. По този начин се гарантира прозрачност на местата за краткосрочно отдаване под наем на национално ниво. Данни за туристите в тези места за настаняване се събират от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), като по този начин България до голяма степен е изпълнила изискванията на проекта на регламент, който се очаква да бъде гласуван от ЕП през тази година.

Беше дискутирана и темата за издаването на многократни визи за турските граждани, предвид повишения брой на туристи, които имат желание да посетят страната ни. Повдигнат беше и въпроса за включването на България в повече изложения за конгресен туризъм, тъй като това е един сегмент, в който страната ни може да се позиционира по по-добър начин и да привлича големи конгресни събития .

След срещата с бизнеса, министър Динкова връчи и почетните  награди на церемонията Top 100 Best Hotels in Bulgaria. Отличените бяха разделени в десет категории като „Top 10 Best Five-Star City Hotels 2023“, „Top 10 Best Four-Star Spa Hotels 2023“, „Top 10 Best Five-Star Seaside Hotels 2023“ и др.

Министърът на туризма подчерта, че изминалите години  са изправили сектора пред изключително тежки предизвикателства.

„Вие сте лицето на България, защото както българските, така и чуждестранните туристи, които посещават страната ни, помнят качествения туристически продукт, наред  с красивата ни природа, богата култура и прекрасна кулинария.“, заяви по време на награждаването министър Динкова.

Top 100 Best Hotels in Bulgaria е инициатива на Хотелския форум у нас, а подреждането на хотелите в класацията се осъществява на базата на над половин милион оценки и коментари, които техните гости са направили в различните платформи за резервации.