Новини Събития

Екоминистърът одобри методика за картографиране на дюните

   
Екоминистърът одобри методика за картографиране на дюните

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов одобри методика за картографиране и определяне на границите и вида на дюните. "Най-сетне разполагаме с този ключов документ, който трябваше да го има преди много години. Огромни ценни дюнни територии са безвъзвратно загубени и заличени от безобразни строежи", коментира той във Facebook.

Той коментира, че документът е плод на "шестмесечна битка". И посочва, че очаква да има недоволни от категоричния подход при определението какво е дюна, а също така и нарушители.

"Една трета от дюните са частна собственост и интересът за тяхното унищожаване и застрояване е огромен", отбелязва той.

Всеки, който реши да твърди, че дюната не е дюна и че може да си построи върху нея хотел или триетажно бетонно бунгало, да паркира джипа си отгоре или да разпъва палатка, ще трябва да се сблъска с ясни критерии, което ще даде възможност на властите да го изхвърлят оттам или на гражданите да заведат ефективно дело срещу нарушителя, коментира министърът.

"Благодарение на методиката обаче всяко едно подобно безобразие ще може да се атакува ефективно и да бъде прекратено", добавя Попов.

По-рано днес от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха, че методиката ще защити пясъчните образувания и ще осигури обективно, безпристрастно и научно-обосновано отразяване в специализираните карти. С регламента се цели да се осигури опазването на тези природни обекти и да преустанови нарушенията на закона, които водят до увреждането им.

Методиката е разработена със съдействието на Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките и е рецензирана от двама учени от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Документът интегрира научните познания и методи с нуждите на администрацията за правилното прилагане на законодателството, свързано с определянето и опазването на пясъчните дюни, допълват от ведомството на Попов. 

От там допълват, че методиката е в съответствие и с изискванията за едромащабно картиране, процедурите, предложени в нея, са съвременни и могат научно да докажат наличието, обхвата и характеристиките на дюнния релеф.