Новини Транспорт

Учебните заведения могат да помагат на бизнеса в туризма

   
Учебните заведения могат да помагат на бизнеса в туризма

Сътрудничеството и диалогът между образованието, бизнеса и институциите са пътят към успешното развитие на туризма в България и привличането на качествени кадри в сектора. Това е един от изводите от провелата се Трета кръгла маса „Ролята на университетите, бизнеса, политиката и средните училища за привличане на младите хора в туризма”, организирана от Катедра „Икономика на туризма“ към УНСС. В дискусията се включиха експертите от катедрата, други политически и икономически експерти, представители на бизнеса, на професионални гимназии и частни училища.​

Доц. д.н. Михаил Мусов, заместник-ректор на УНСС по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, приветства участниците кръглата маса,чиято цел е да насърчи създаването на подходяща екосистема за привличане на младите хора в туризма. По думите му през предстоящите десетилетия реализацията в туристическата индустрия няма да бъде просто работа, а ще бъде мисия. „Най-важното за младите хора е да разберат, че туристическата индустрия е изключително разнообразна и всеки един от нас може да намери заетост в този сектор“, каза доц. Мусов. Той подчерта значението на диалога и партньорството за разгръщането на потенциала на туристическата индустрия и постигането на устойчиво икономическо развитие.

​С организирането на дискусионни събития Катедра „Икономика на туризма“ обединява усилията на заинтересованите страни и предоставя платформа за намиране на решения за развитие на туристическата индустрия. „Срещата и дискусиите днес ще помогнат да създадем по-големи възможности, да дадем идея по какъв начин, къде и как имат възможности да се развиват младите хора в туризма и в България“, каза ръководителят на катедрата проф. д-р Мариана Янева. По думите ѝ образователните институции са най-устойчиви от гледна точка на последователността и приемствеността в дейността и управлението им, така че те могат да продължат да бъдат инициатор, да сплотяват заинтересованите страни и да предлагат идеи, решения и възможности. 

​„Всички участници в екосистемата трябва да са партньори и да се подкрепят. Едно партньорство не може да бъде устойчиво, ако някоя страна е губеща“, смята Радослав Златков, изпълнителен директор на България ер. Туристическите бизнеси трябва да се адаптират спрямо нуждите на новите поколения, но и да намират здравословен баланс между новата култура и наследството от успешното минало, смята той. Българският авиопревозвач се стреми да създава работна среда, в която служителите са мотивирани, модерни и ангажирани към постигането на високи резултати. Проф. Янева допълни изказването на Радослав Златков, като изтъкна, че УНСС подготвя качествени млади кадри и вдъхновява студентите да търсят реализация в устойчиви компании или да създават собствени бизнеси, които са гъвкави и дават големи възможности за развитие на служителите.

​Сред успешните млади предприемачи от Катедра „Икономика на туризма“ е Борис Карагеоргиев, управител на Mistral Travel & Events. Той коментира, че вярва в потенциала на младите хора в туризма, които са амбициозни и мотивирани. И ги посъветва да вярват в себе си, да се учат от грешките си и да са отдадени на своите идеи и цели. „За младите хора иновациите и уникалните продукти са най-интересни и вниманието трябва да бъде насочено към тях, за да могат бизнесите им да се откроят на пазара“, посочи Борис Карагеоргиев. Д-р Леона Асланова, икономист и изпълнителен директор на Иновейшън Стартър, също подчерта значението на иновациите за привличането на младите кадри в туризма. Според нея най-лесният път към иновациите е много добре да знаем къде и какво се случва по света, какво е най-доброто в сферата и как да се приложи в бизнеса у нас. 

​Според участниците в кръглата маса за успешно развитие на туристическите компании и задържане на кадрите в сектора е необходимо да има подкрепяща и благоприятна бизнес среда. „По отношение на ролята на политиката при привличането на младите хора сме сравнително напреднали, а младите хора у нас участват емоционално в развитието на туризма“, посочи д-р Виолета Донева, ръководител на експертна група по туризъм на Демократична България. „Тази индустрия изисква хора, които са подготвени и образовани в подходящи образователни институции. Държавата може да създаде условия за това чрез студентски кредити, стипендии, подобряване на връзката между училищата, университетите и бизнеса“, коментира д-р Донева. 

​Велинград е един от успешните примери за работеща екосистема и партньорство между образованието, местната власт и бизнеса. Цвета Спасова, началник на отдел „Туризъм и реклама“ в община Велинград, и Любка Байлова, директор на ПГИТ „Алеко Константинов“, споделиха опита си от съвместните усилия за създаване на качествени кадри за туризма. Кетърингът и обслужването на събитията на общината например се извършват от учениците от специалност „Кетъринг“, което им дава както практическа подготовка, така и самочувствие при контакта с клиенти и партньори. Учениците от специалност „Бизнес администрация“ провеждат практиката си в различните звена на общината. Специално внимание се отделя и на сътрудничеството с висшите учебни заведения и с бизнеса. „Всичко добро, което можем да направим, е сговорът. Със сговор, екипно и в мрежа, където да обменяме идеите си, можем да постигнем много“, подчерта Любка Байлова. По думите ѝ бизнесът трябва да бъде активен участник в създаването на качествени кадри, да посочва пътя и новостите и да мотивира младите хора да работят в туризма. 

​Мария Каменова, председател на УС на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), е съгласна, че бизнесът трябва да бъде активната страна, а от училищата зависи да се намери баланс между нуждите на бизнеса и подготовката на учениците. Частните училища възпитават младежите в ценности, които са важни за бизнеса – да прилагат знанията си на практика, да работят в екип, да са самостоятелни да мислят критично и аналитично. 

​Проф. д-р Еленита Великова, преподавател в Катедра „Икономика на туризма“, също изтъкна значението на активното партньорство. „Свързаност, сътрудничество, трансформация, това са ключовите пътища за успешно развитие на туризма. Това е начинът да се създаде добра среда и добри условия за привличане на младите кадри в туризма и мотивирането им да бъдат отдадени на сектора“, смята тя.

​Местната власт и предприемачите в Банско също си сътрудничат ефективно в развитието на туризма. Малките бизнеси в града са особено активни в стремежа си да задържат младите кадри и да им предложат възможности за развитие. „Трябва да работим за създаване на бъдещите кадри още в ранна детска възраст“, коментира Юлия Попова, координатор на Задруга на банските механджии (Уникално Банско). По думите ѝ успехът на малките бизнеси в туризма идва с обединяването и общите усилия. „Когато си малък е хубаво да се обединяваш и да имаш единно виждане с хората около теб, защото така ставаш по-силен и можеш да свършиш повече работа“, посочи Юлия Попова. Борислав Попов, специалист по търговия и продажби, изтъкна и значението на постоянството и сигурността като фактори за атрактивността на туризма като работодател. „За туризма най-важното нещо е постоянството в качеството на обслужването, което се постига с дългосрочна ангажираност на служителите“, коментира той. 

​Кръглата маса провокира оживени дискусии и завърши с обещание за още съвместни събития и срещи между образователните институции, управляващите, бизнеса и студентите в търсене на идеи и решения за създаване на привлекателна работна среда за младите хора в туризма.