Анализи Новини

Мaртин Захариев: Трябва ни устойчива стратегия за Бранд България

   
Мaртин Захариев: Трябва ни устойчива стратегия за Бранд България

Трябва ни устойчива стратегия, която може да се състави до една година със съотвените ограни и структури,  от които страната ни се нуждае. Това заяви д-р Мaртин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм, който взе участие в първия за годината форум "Бранд България - модерният разказ за културата и туризма".

Днес България е все така слабо разпознаваема на глобалната карта. Необходим е нов бранд марка, за да постигем конкуретна способност на България.

Нужна е нова дирекция "Бранд България" към Министерски съвет, която да изработи стратегия. 

Резултатите, които ще се постигнат ще бъдат полезни десетилея наред и могат да бъдат ползвани от бъдещите поколения.

Днешната ни задаче е "Бранд България" да получи институционално решение на българското правителство.

Целта ни днес е да започнем разговор по експедитивно реализиране след ротацията, на атвини действия за "Бранд България".