Новини Събития

Бордът по туризъм подкрепя решението България да е домакин на WEBIT 2024

   
Бордът по туризъм подкрепя решението България да е домакин на WEBIT 2024

На свое редовно заседание, проведено на 31 Януари 2024 г., Министерският съвет прие Решение, с което одобрява участието на Република България като официална страна - партньор на Международното изложение WEBIТ, което ще се проведе на 30 и 31 октомври 2024 г. в гр. София.

Националният борд по туризъм изразява пълната си подкрепа по повод на взетото решение от Българското правителство. Само един ден след успешното провеждане на Конференцията “Бранд България“ в София, на която сдружението беше съорганизатор с институционалното партньорство на Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието и храните, Министерството на иновациите и растежа, Българската агенция за инвестиции, Дипломатическия институт към Министерство на външните работи, вече сме свидетели на първите стъпки на държавата в правилната посока за утвърждаване на страната ни като инвестиционна дестинация и иновационен хъб за региона.

WEBIT е една от най-разпознаваемите марки на България по света, която променя имиджа ни чрез привличане на световни имена от технологичната сфера, инвеститори, предприемачи, топ мениджъри от глобални компании и превръща България в хъб на таланти и концентриране на глобални бизнес възможности.

Освен това, мащабно конгресно събитие от ранга на WEBIT генерира директна добавена стойност в местната икономика на град София по отношение на хотелската база, местата за хранене и развлечение и културните събития, съпътстващи мероприятието. Проведените предишни издания на WEBIT ни дават основание да очакваме над 15 000 гости, което би донесло значителни приходи в туристическата екосистема. Отчитайки факта, че най-престижните места за настаняване с категоризация 4* и 5* звезди са активни членове на Сдружение Национален Борд по Туризъм, ние приветстваме взетото решение от Министерски съвет и заявяваме желанието ни за логистична и институционална подкрепа към организацията на предстоящото събитие.

Последният проект на WEBIT, проведен през 2023 година в София „Адаптация към споделеното бъдеще", имаше за цел позиционирането на столицата на България като място за срещи на най-големите световни финансови инвеститори в различни области.   Присъстваха някои от най-ярките умове в индустрията, които представиха най-новите идеи и възможности и същевременно концепции за адаптиране към бързо променящия се свят около нас.  

Събитие от такъв мащаб е естествен магнит за потенциални инвеститори и иноватори от цял свят, които от една страна търсят нови пазари за инвестиции, а от друга - възможност за срещи на ниво държава и бизнес в България, с цел получаване на контакти и достъп до финансиране на световно ниво.

С решението си за подкрепа на WEBIT, Българското правителство дава отличен пример за подпомагане на инициативи, които са високо оценени в международен аспект, които са мощен инструмент за привличане на инвестиции, отварят възможности и иновации от цял свят и най-вече позиционират образа на България като модерна държава.