Анализи Новини Хотели

Хотелите в България показват устойчиво възстановяване

   
Хотелите в България показват устойчиво възстановяване

През януари, за трета поредна година, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) организира своето национално допитване до мениджъри и собственици на хотели, което има за цел да покаже какво е било състоянието на сектора през 2023 г., а също какви са нагласите и очакванията на хотелиерите за новата година.

Оценка на бизнеса през 2023 г.

Според близо половината от респондентите (44%), условията за бизнес са без промяна спрямо началото на миналата година. Една трета от хотелиерите смятат, че условията са се подобрили, а 20% са на мнение, че е налице влошаване. 

На въпрос, свързан със заетостта на хотелите, над 60% от анкетираните посочват, че през миналата година са реализирали ръст. Не толкова позитивният нюанс на тази новина е, че при повече от половината от реализиралите ръст хотели той е по-нисък от 10%.  

Както се очакваше в началото на миналата година, около половината от хотелиерите са повишили цените на нощувките с до 10%, а при една трета от тях повишението е било между 10 и 20%. При 10% от хотелите цените са се запазили без промяна. ​

Приходите от нощувки до голяма степен следват повишението на цените и за 70% от хотелите се наблюдава ръст в диапазона до 20%. 

С поглед към 2024

Очакванията за тази година са, ако има повишение на цените, то да бъде в рамките на до 10% (60%), като една пета от респондентите дори не предвиждат такова. 

Две трети от респондентите очакват да реализират презнастоящата година до 20% ръст на приходите. По-песимистични нагласи имат около една пета от участниците, като сред тях преобладава групата, която не очаква промяна спрямо миналата година – 16% от общия брой респонденти. 

Водещо предизвикателство пред хотелския бизнес и през тази година продължава да бъде недостигът на персонал (38%). Следват невъзможността за дългосрочно планиране на бизнеса (25%), ръстът на цените на стоки и услуги (17%), спадът на туристите от традиционни пазари (13%) и други. 

В коментари към този въпрос, хотелиери насочват вниманието към инвестиционното кредитиране, понеже за строителството на повечето хотели се използват кредити. Лихвата по тези кредити обикновено се индексира през Euribor, което води до това, че цената на ресурса в момента е двойно по-висока от тази, при която той е билдоговарян – един съществен фактор, който спъва хотелския бизнес в страната. 

Попитани как според тях може да бъде решен проблемът с недостига на персонал, хотелиерите са разделени на три почти напълно еднакви групи – първата смята, че заплатите трябва да продължат да бъдат повишавани, така че да станат конкурентни на други сектори; втората група е на мнение, че трябва по-сериозно да се работи със студенти и ученици от горните класове, а третата вижда решение във вноса на персонал от чужбина.  

Какви чуждестранни туристи посещават България

Любопитна тенденция през тази година е ръстът от над 6% на хотелиерите, които декларират, че разчитатосновно на български туристи – от 35% през миналата година, на над 41% през настоящата. 

По отношение на чуждите пазари, няма особено разместване, като в челото на класацията отново са румънските туристи (62%), следвани от англичани (30%) и германци (28%), след тях са поляци (23%), македонци и израелци – с по 15%, чехи (13%), и други.   

Добър индикатор за бизнес нагласите в бранша еготовността за инвестиции за подобряване на базата, както и в нови проекти. В тази връзка, половината от участващите в допитването хотелиери през тази година предвиждат инвестиция в ремонт и модернизация, докато 22% планират инвестиция в нов хотел или разширяване на съществуващ – с 5% повече в сравнение с миналата година. 

За участниците в допитването

В националното допитване на BAHE се включиха хотелиери, които управляват леглова база от над 17 хил. стаи, разпределена в места за настаняване всяко от които с над 15 стаи (за да се изключат къщите за гости и Airbnb-апартаментите) и категория две, три, четири или пет звезди. 

Тази леглова база е разпределена основно в морски (36%), следвани от градски (22%), спа (17%) и планински (14%) хотели.  Малко над 80% от местата за настаняване, чиито собственици и мениджъри са попълнили анкетата, са с капацитет до 200 стаи и категория три или четири звезди. 17% от хотелите са с пет звезди, а близо една пета са с капацитет от над 200 стаи. 

Пълните резултати от допитването могат да бъдат прегледани тук: https://bit.ly/bahe2024-pollresults

За ВАНЕ

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) е една от най-големите и авторитетни браншови организации в туризма у нас. Тяобединява мениджъри и собственици на хотели и хотелски групи от цялата страна. Членовете на организацията притежават и управляват градски, ваканционни и спа хотели с общо над 20 хил. хотелски стаи.

BAHE има за цел да развива и популяризира добрите управленски практики, да съдейства за повишаване на общото ниво на информираност и да осигурява платформа за контакти и обмен на идеи между членовете си.