Анализи Новини

Евроинс предлага застраховка за ски туризъм в България

   
Евроинс предлага застраховка за ски туризъм в България

Застраховката по време на пътуване е изключително важен компонент от планирането на всяка една почивка. Тя може не само може да гарантира спокойствие и сигурност, но също така и да спести на потребителя значителни проблеми и разходи. Една от най-големите български застрахователни компании - “Евроинс”, предлага многообразие от туристически застраховки. Те не само могат да покрият разходите, свързани с неотложни медицински случаи, но също така получавате и моментно съдействие и точна насока, къде да потърсите медицинска помощ, без тревога за изгубено време и безцелно лутане. Допълнително, в някои случаи, застраховката може да покрие и други разноски, свързани с пътуването, като например пътни разноски или настаняване на близките. В крайна сметка, подходящата туристическа застраховка може да даде спокойствие и увереност, за да може всеки да се чувства подготвен за различни ситуации, които могат да възникнат.

Досега тези продукти бяха най-често насочени към международните пътувания, но “Евроинс” обръща внимание и на местния пътешественик с новия си

пакет “Туризъм в България”. 

Застраховката е предназначена за български граждани и чужденци на възраст между 3 месеца и 85 навършени години, на които им предстои пътуване на територията на България и осигурява защита при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) по време на туризъм и дейности на открито или любителско упражняване на спортни или екстремни дейности.

В частност пакета покрива спасителни разходи, медицински раходи, вследствие на злополука, медицинско репатриране, репатриране на тленни останки, спешна стоматологична помощ (пулпит, абсцес, вадене на зъб), посещение по време на хоспитализация, пътни разходи при невъзможност за връщане с групата, гражданска отговорност, трайно намалена работоспособност и смърт при злополука. Допълнително към покритието може да се добавят и клаузи, които застраховат туристите в случай на временна неработоспособност над 10 дни, вследствие злополука или такива, които покриват медицински разходи при акутно заболяване (включително КОВИД-19).

При нещастен случай в планината,

„Евроинс“ АД заплаща разходите за оказаната помощ на пострадалото лице директно на Планинската спасителна служба. В случай, че застрахованото лице е заплатило за своя сметка разходите за оказаната му помощ, може да отправи писмена претенция пред застрахователя за възстановяването им. Контакт с денонощния пост на Планинската спасителна служба се осъществява чрез дежурния телефон, посочен в полицата. Там могат да се открият и други важни данни за контакт.

 

Разбира се, никой не може да планира злополуките по време на пътуване. Но с една застраховка всеки турист може да се чувства сигурен, че ситуацията ще бъде преодоляна адекватно и с възможно най-малко нерви и излишни разходи.

Пътуването може да бъде доста предизвикателно, но това не означава, че човек не може да му се наслади. Имайки застраховка, всеки може да преживее пътешествието си с по-голяма увереност и да бъде сигурен, че е подготвен за всичко, което може да се случи!

Йоана Шомова