Транспорт

Wizz Air подобри резултатите си за въздействие върху околната среда

   
Wizz Air подобри резултатите си за въздействие върху околната среда

Wizz Air, най-бързо развиващата се авиокомпания в Европа и най-екологично устойчивата в света*, получи оценка „B“ в класацията за климат и околна среда за 2023 г. на глобалната организация с нестопанска цел CDP (Carbon Disclosure Project). Този резултат е с две нива по-висок спрямооценката на Wizz Air за 2022 г. („D“).

Цялостната оценка „B“ в класацията на CDP е доказателство за успеха на колективните действия, които Wizz Air предприема относно климатичните промени. CDP отличи Wizz Air и с най-високи оценки за отчитане на емисии от Обхват 1 и 2 (Scope 1 & 2) (включително верификация), инициативи за намаляване на емисии и нисковъглеродни продукти, процеси за управление на риска, както и ръководство.

Wizz Air извършва своята дейност с най-ниските въглеродни емисии на пътник/км спрямо конкурентните авиокомпании** и се ангажира да намали допълнително интензитета на въглеродните емисии с 25% до 2030 г.*** През 2023 г. авиокомпанията постигна рекордно нисък средногодишен резултат за въглероден интензитет – 51,5 грама на пътник/км, което е с 6,8% по-ниско спрямо 2022 г. Ключовиелементи от стратегията за устойчивост на авиокомпанията са подновяването на флотилията, инициативите за оперативна ефективност и инвестициите в устойчиво авиационно гориво. Wizz Air също така работи в тясно сътрудничество с партньорите си от индустрията за дългосрочно намаляване на въглеродните емисиите по цялата верига на доставки.

Wizz Air отчита резултатите си пред CDP от 2021 г. насам. Напълно съгласувана с Работната група за финансови оповестявания, свързани с климата (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD), CDP притежава най-голямата база данни за околната среда в света. Оценките на CDP се използват за стимулиране на инвестиционни решения с цел постигане на нулеви въглеродни емисии, устойчива и гъвкава икономика.

Ивон Мойнихан, мениджър „Корпоративно управление и ESG“ в Wizz Air, сподели: „Резултатът „B“ в класацията на CDP е доказателство за значителната работа на авиокомпанията за регулиранена своето въздействие върху околната среда. Wizz Air вече оперира с най-ниския въглероден отпечатък на пътник/км в света**** и сме горди, че успяхме значително да подобрим оценката си в класацията на CDP тази година, най-вече като се има предвид, че CDP повиши критериите си. Имаме стабилна стратегия за устойчиво развитие, продължаваме да инвестираме в самолети от последно поколение и устойчиви авиационни горива, и оставаме ангажирани с целта си да намалим допълнително въглеродния си интензитет с 25% до 2030 г.“

*Според данни на CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022 и 2023.

**Въз основа на последната публично оповестена информация за емисиите, приложима за 12-месечен период (Ryanair, EasyJet). Поради разликите в периода на отчитане,цифрите и времевата рамка не съвпадат напълно.

***В сравнение с базовата стойност от 57,2 грама на пътник/км през F20 (1 април 2019 г. - 31 март 2020 г.)

****Според данни на CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022 и 2023.