Анализи

Едва 25-30% от туристическите обекти у нас са достъпни за хора с увреждания

   
Едва 25-30% от туристическите обекти у нас са достъпни за хора с увреждания

Не повече от 25-30% от туристическите обекти в България са достъпни за хора с увреждания. Това сочат данни на Българска асоциация по рекреация и туризъм (БАСТ).

Плажовете са длъжни да осигурят достъп на хора с инвалидни колички, "но ако не го направят, не им търсят отговорност", казва Митко Ангелов - експерт в Българската асоциация по рекреация и туризъм. Според него се прави все повече – достъпни екопътеки, достъпни плажове. Нещата се променят, но бавно, отчита той.

"Не са много цветущи нещата", признава Ангелов. По думите му, има разписани стандарти за достъпност на хотелите в България.

"Хотелите на много места вече разполагат с такива стаи, обособени за хората с увреждания. Както и по бензиностанциите вече се наблюдава."

Експертът допълва, че не санкции, а стимули и промени в нагласите на обществото биха довели до подобряване на достъпността на туристическата среда.

"Санкциите са твърде незначителни, за да накарат един предприемач, построил хотел, да се съобрази. По-скоро би си платил глобата, ако не желае да построи достъпен обект."

Хората с увреждания са сред групите, които генерират добър финансов поток за туризъм и ако достъпността е на по-добро ниво, повече хора ще пътуват, отбелязва още Митко Ангелов.

Не може за 20 години да се променят нагласи, градени в продължение на 50 и повече години. Тези хора станаха видими и са сред нас едва в последните десетилетия на прехода, коментира той в сравнителен план отношението към хората с увреждания у нас и в чужбина.

Като основен дефицит Ангелов очертава непознаването на проблемите на хората с увреждания и специални потребности.

"Трябва по-често да се дава гласност на техните проблеми, да се говори повече."

По последни данни, хората с увреждания в България са около 600 хиляди души.