Новини Събития

Българската асоциация за туризъм ще си сътрудничи с Община Созопол

   
Българската асоциация за туризъм ще си сътрудничи с Община Созопол

Българската асоциация за туризъм ще си сътрудничи с Община Созопол. Председателят на БАТ Ивелин Кичуков и кметът на общината Тихомир Янакиев подписаха споразумение за партньорство.
 
Целта е популяризиране на Созопол като туристическа дестинация. Същото се отнася и за опазването на българското природно и културно наследство. 
 
Двете институции ще обменят информация и ще дават гласност на потребностите и идеите на бизнеса в туристическия сектор.  „Искаме да набележим конкретни мерки и идеи за по-добро развитие на туризма и опазването на природата“, коментира пред TravelNews Ивелин Кичуков. 
 
Той разговаря със зам.-кмета, отговарящ за туризма, Андрей Николов, като обсъдиха новите стратегии за развитие на туризма в Созопол. Основен приоритет е опазването на културното наследство на Созопол - остров Св. Иван и остров Свети Кирик. Един от проблемите е, че част от обектите са държавни и не се стопанисват добре. Общините се оказаха по-добри собственици на културните паметници и по този начин развиват културния и исторически туризъм, каза Кичуков.
 
Говорили са още удължаване на сезона, посредством културни и спортни мероприятия.
Двете институции ще обменят информация и ще дават гласност на потребностите и идеите на бизнеса в туристическия сектор. 
 
Димо Христов