Новини Хотели

Близо 20% ръст на приходите от нощувки у нас през декември

   
Близо 20% ръст на приходите от нощувки у нас през декември

През декември 2023 г. в страната са функционирали 2229 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 63,6 хил. стаи и 132,0 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 0,2%, а броят на леглата в тях - с 3,0%.

Общият брой на нощувките е 995,8 хил., или с 2,9% повече в сравнение с година по-рано, като най-голямо увеличение - със 7,3%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.
В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76,0% от общия брой нощувки на чужди и 46,1% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16,4% от нощувките на чужди и 28,4% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 7,6 и 25,5%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 4,3% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 493,0 хил., като е отчетено увеличение при българските граждани със 7,5% и намаление при чуждите граждани с 4,6%. Нощувалите български граждани са 375,8 хил. и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Чуждите граждани са 117,2 хил., със средно по 2,3 нощувки, като 76,5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 24,9%, като се увеличава с 0,3% в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 33,9%, следват тези с 3 звезди – 24,4%, и с 1 и 2 звезди – 14,8%.

Приходите от нощувки се увеличават с 19,8% спрямо същият месец на предходната година и достигат 89,7 млн. лв., като 62,2 млн. лв. са от български граждани, а 27,5 млн. лв. - от чужди граждани.