Събития

Проект цели превръщането на туризма в опора за икономическото развитие на селските райони

   
Проект цели превръщането на туризма в опора за икономическото развитие на селските райони

Община Несебър започва работа по нов туристически проект, който се изпълнява в рамките на Програма "Хоризонт Европа“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Общият бюджет на проекта е близо 6 млн. лева, а продължителността му е 36 месеца. В него участват 20 партньорски организации от Гърция, България, Румъния, Италия, Хърватия, Албания, Франция, Турция и Украйна. Общината е пилотен обект и ще участва при валидиране на проектните резултати, посочиха от общинската администрация в Несебър. 

Селските и отдалечени райони на ЕС демонстрират широко разнообразие от преимущества и качества, като същевременно са изправени пред уникални предизвикателства, основното от които е диверсификацията на икономическите дейности извън традиционните сектори като земеделие, горско и селско стопанство. Несъмнено туризмът може да се превърне в стабилна опора за икономическото развитие на селските и отдалечени райони. Нов, наскоро одобрен проект, финансиран със средства от Европейския съюз, ще се изправи пред този вид предизвикателства в следващите три години, допълниха от Община Несебър. 

Проектът "TOURAL" се фокусира върху културния и творчески туризъм като двигател за устойчиво развитие, същевременно отдавайки значение на изискванията на Плана за преход на туризма в ЕС. Предлага се модел за подпомагане на туристическото развитие на участващите региони, балансирайки растежа на градските им клъстери с неразработения потенциал за растеж на отдалечените и селските им райони. Обхватът на предвидените интервенции включва 3 региона от Адриатическо-йонийския макрорегион - Италия, Хърватия, Гърция, както и три региона от Черноморския басейн - България, Румъния и Украйна.