Събития

Северна Македония забранява всякакво строителство в стария град на Охрид

   
Северна Македония забранява всякакво строителство в стария град на Охрид

Затягане на режима на опазване на комплекса паметници в старата градска част на Охрид е приело правителството на Северна Македония с одобрения на вчерашното заседание проектозакон за изменение и допълнение на Закона за обявяване на стария град на Охрид за културно наследство от особено значение.

Най-съществената промяна е, че в стария град няма да е възможно да се строят нови сгради, пристройки и надстройки до приемане на новия подробен устройствен план на града, съобщават от правителствената пресслужба.

"Това ще насърчи компетентните органи да актуализират геодезическите планове на 19 градски комплекса и да приемат нови подробни устройствени планове, които да включват и защитни, и консервационни дейности, с подробен режим за защита", уточняват от Министерството на културата на Северна Македония.

Проектозаконът съдържа разпоредби за специфичен режим на защита на старата градска част на Охрид и неговата контактна зона, чиято цел е да предотврати действия, които могат да причинят щети, необратима промяна или унищожаване на монументалния комплекс.

Старият градски център на Охрид е неразделна част от обекта, защитен като "Охридската природна и културно-историческа зона", вписан в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство през 1979 г.-1980 г.