Новини Събития

Черноморско сдружение скочи на Министерството на туризма и Зарица Динков за перките в морето

   
Черноморско сдружение скочи на Министерството на туризма и Зарица Динков за перките в морето

Сдружение „Черноморски изгрев“, официално призната организация на производители на продукти от риболов, с позиция относно законопрокета за перките в морето. 

"Заявената позиция от г-н Борисов, че оттегля покрепата си към законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници в морските пространства, внесе спокойстви в браншовите организации, които заявиха своята категорична позиция срещу разглеждането му на второ четене и евентуалното му приемане.

През последния месец срещу законопроекта се надигна силно обществено недоволство, което обедини десетки организации, граждани и общински структури. Законопроект се превърна в пример на порочна законотворческа практика, която ще доведе до срив във доверието към институциите и законодателството. На 6 февруари беше проведена кръгла маса, на която бяхме запознати със становището на Министерството на туризма, от което останахме силно разочаровани и объркани.

Министър Зарица Динкова изрази по-скоро спусната партийна политика, отколкото реални доводи и притеснения, относно какво негативно влияние дадения законопроект би оказал върху туристическия бранш.

Редно е когато има сериозни и основателни съмнения, че дадено решение би имало негативни последици върху един бранш, ресорсния Министър да се постарае да вземе всички необходими мерки това решение да бъде спряно. На 22.02 изтече срока за подаване на възражения и предложения за изменения. След подадени над 20 становища от най-различни инстанции Министерството на туризма е с най-слабата и уклончива позиция", казва в позицията Емил Милев, предсесател на сдружение “Черноморски изгрев”.