Новини Хотели

Министерство на туризма започна да изплаща парите на хотелиерите за украинците

   
Министерство на туризма започна да изплаща парите на хотелиерите за украинците

Започна изплащането на преизчислените дължими суми към хотелиерите по Програмата за хуманитарно подпомагане на украинците, съобщиха от Министерството на туризма.

Министерският съвет прие решение за одобряване на помощта на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. Общият размер на преизчислените суми от 01.06.2022 г. до 31.10.2023 г. е в размер на 5 764 362 лв. за 129 юридически и физически лица, съгласно приложения Списък № 21, неразделна част от проекта на решение.

Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и в местата за подслон, след като лицата, с временна закрила, са преминали през съответната процедура.