Анализи

Сдружения в туризма предлагат Мартин Захариев за министър

   
Сдружения в туризма предлагат Мартин Захариев за министър

В разгара на преговорите за съставяне на ново правителство, едни от най-големите туристически организации в България излязоха с конкретни предложения за приоритети и номинация за министър на туризма. 
Ето цялото писмо на 14 сдружения: 

"На днешния ден през 2020 г. българският туризъм претърпя една от най-големите кризи в своята история! Огромна част от бранша беше затворен заради пандемията COVID-19. Последваха трудни дни, седмици, месеци и години, в които се борихме не само за своето възстановяване, но изобщо за оцеляването на бранша.

Времената се промениха, "черният" 13 март 2020 г. вече е зад гърба ни, но последствията от ограниченията ще ни преследват още дълго. Изправени сме и пред нови предизвикателства – войната в Украйна, чутовната инфлация, несигурната среда в България, некомпетентното управление на сектора през последните години...

Днес, четири години по-късно ние сме по-обединени от всякога. И въпреки че последствията от множеството кризи, през които преминаваме далеч не са заличени, ние вярваме, че ще излезем от тях по-силни и конкурентноспособни.

Убедени сме, че е дошъл моментът, туризмът да стане национален приоритет не само на думи, но и на дела! И именно затова, в разгара на преговорите за съставяне на ново правителство, едни от най-големите туристически организации в България излизаме с конкретни предложения за приоритети и номинация за министър на туризма.

За нас няма значение коя политическа сила ще управлява българския туризъм по силата на ротацията, но вече сме твърдо на мнение, че повече политически назначения в туризма не бива да има! Начело на министерството трябва да застане доказан експерт, на когото браншът има доверие и който притежава качествата да го поведе в правилна посока, да осъществи дългоочакваните реформи и да го позиционира в по-благоприятна позиция спрямо основните ни конкуренти.

Долуподписаните неправителствени организации,  всичките легитимно вписани в регистъра на туристическите сдружения към ресорното министерство, подкрепяме за министър на туризма д-р Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм, към настоящия момент! 

Д-р Захариев винаги е имал своя гражданска и експертна позиции, които е отстоявал от момента, в който през 2014 г. беше създадено Министерството на туризма. Той притежава необходимия административен и управленски опит, за да ги приложи в качеството се и като министър на туризма.

Д-р Мартин Захариев е завършил право в Софийския университет, специализирал е медиен мениджмънт в САЩ и Англия, защитил е дисертация „Дигитализация на бизнеса в туризма“. През последните 30 години се занимава с частен бизнес в областта на медиите, телекомуникациите, маркетинга, високите технологии и туризма. Бил е депутат в 42-то Народно събрание като гражданска квота.

Той получава кредит на доверие от нас и вярваме че ще оправдае очакванията ни.

Нашите организации се обединиха и около 10 основни приоритета, които д-р Мартин Захариев и екипът му трябва да реализират в рамките на пълния срок на мандата.

Подчертаваме, че ние няма да бъдем безкритични, но ще сме конструктивен коректив на всичко, което се случва в българския туризъм.

ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ПРИОРИТЕТИ СА:

1.      ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА СЕКТОР ТУРИЗЪМ КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И  СЪОТВЕТНОТО МУ ДОСТОЙНО ФИНАНСИРАНЕ В БЮДЖЕТ 2025 г. (За да е приорирет, туризмът трябва да разполага с 0.3% от РБ)

- ЗАПАЗВАНЕ НА СТАВКАТА ОТ 9% ДДС ЗА СЕКТОРИТЕ РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО БЕЗСРОЧНО   

2.      ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗЦЯЛО НОВА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СПЕШНА АКТУАЛИЗАЦИЯ!

3.      КОНСОЛИДАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В СЕКТОРА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ХАТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА КАМАРА И НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

4.      ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СЕКТОРА. ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИТЕ И РЕГИСТРИТЕ В СЕКТОР ТУРИЗЪМ

5.      НОВ ПОДХОД КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ МАРКЕТИНГ НА  DESTINATION BULGARIA КАТО ЧАСТ ОТ НОВАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „БРАНД БЪЛГАРИЯ“.

6.      ПОСТОЯННО ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И РАБОТНА СИЛА ЧРЕЗ ФОРМИТЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПЛАТЕНИТЕ СТАЖОВЕ

7.      СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ, КОЙТО Е ГАРАНТ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ.

8.      УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ВИЗИ, СЪОБРАЗЕНО С ЕДИННАТА ВИЗОВА ПОЛИТИКА НА ЕС.

9.      ФОКУС КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ КУРОРТИ, КОИТО СА ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ. ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗВИВАНИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ЦЕЛОГОДИШНА ДЕСТИНАЦИЯ, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЦЕЛИЯТ ИМ ПОТЕНЦИАЛ. ИЗГОТВЯНЕ НА АДАПТИРАНА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПОДЗАКОНОВА НОРМАТИВНА РАМКА, КОЯТО ДА РЕГЛАМЕНТИРА СТАТУТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ КУРОРТИ

10.  АКТИВНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

С уважение,

Национален Борд по Туризъм (НБТ)

Българска Туристическа Камара (БТК)

Българска асоциация за туризъм (БАТ)

Сдружението на Заведенията в България (СЗБ)

Българската Асоциация на Заведенията (БАЗ)

Браншова асоциация на ресторантьорите – София

Сдружение на хотелиери и ресторантьори - Благоевград

Сдружение на хотелиери и ресторантьори -  Велинград и Западни Родопи

Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите - Сливен

Сдружение по туризъм – Кюстендил

Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Кърджали

Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Ямбол

Сдружение хотелиери и ресторантьори – Пловдив

Сдружение хотелиери и ресторантьори – Силистра