Новини Събития

Археолози откриха предмети в основите на Куршум джамия, датиращи от IV в. пр. Хр.

   
Археолози откриха предмети в основите на Куршум джамия, датиращи от IV в. пр. Хр.

След 9 години на съдебни битки и протести бившият мюсюлмански храм Куршум джамия в Карлово вече е реставриран и става музей.

Куршум джамия е паметник на културата от национално значение. При реставрацията са запазени елементи от 1485 година, когато е построена джамията.

„Тази сграда е най-старата от османския период в града. Тя винаги е била стопанисвана от общината. По наше искане тя придоби статут на паметник на културата с национално значение“, посочи кметът на Карлово Емил Кабаиванов.

„При тези археологически сондажи и разкопки, които се извършиха в този период, се попадна на едно каменно съоръжение, което е във вътрешността на храма и продължава и отвън. Специалистите го причисляват към тракийската култура като то най-вероятно е представлявало тракийско светилище“, обясни Мария Деянова, директор на Историческия музей в Карлово.

Каменната тракийска структура е с голям размер. Открита е сребърна монета от Аполония Понтика (Созопол – бел. ред.). Открити са и фрагменти от керамика.

„Монетата датира това съоръжение от класическа Тракия от около IV в. пр. Хр.“, допълни Мария Деянова.