Новини Събития

Туроператор и агент влизат в списъка за професионално образование

   
Туроператор и агент влизат в списъка за професионално образование

Професиите „туроператор” и „туристически агент” с подниво „турмениджър” влязоха в проектосписъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Това съобщиха от Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма" (ОБТ). Промените са в съответствие с предвидените поправки в Закона за професионално образование и обучение. 

Ако текстовете бъдат приети от депутатите, те ще станат част от държавните образователни стандарти и Национални изпитни програми, както и пакетна учебна документация, коментира Павлина Илиева, председател на ОБТ, която участва в поредното заседание на работната група към Секторния съвет за актуализиране списъка на професиите към МОН. 

Илиева успя да убеди експертите от МОН, че тези професии притежават широк периметър на професионални компетентности и професионални роли и позволяват растеж в професията (разширяване на диапазона на степените на професионална квалификация, йерархично измерение) и професионална мобилност на пазара на труда. Освен това дават видимост на възможностите за надграждане на квалификациите и са подходящи за кариерно ориентиране.

Габриел Драгиев